Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Accueil Archives 2015 Journées d'étude Wapeningsdetaillering & TV217

Wapeningsdetaillering op basis van de nieuwe TV217

Plus d'info

Wapeningsdetaillering op basis van de nieuwe TV217

 

15 juni 2015

Een organisatie van de ie-net expertgroep Civiele Techniek, WTCB en BBG

 

 

 

 

Opzet


Dankzij de introductie van de eurocodes werd in gans Europa een uniforme berekeningswijze geïntroduceerd.  Ook op wetenschappelijk vlak zijn deze normen ‘state of the art’  Helaas gaat het soms nog fout met de overdracht van ontwerpinformatie naar de bouwplaats.

Met deze studieavond wordt beoogd om ook voor wapeningdetaillering naar een meer eensluidende manier van werken over te gaan.  Het WTCB werkt momenteel een nieuwe TV217 af (in vertaling); “Wapenen van beton”, dit document zal hierbij zeker een hulp zijn en wordt dan ook toegelicht.

Verder worden een aantal detailleringsregels uit de NBN EN 1992-1-1 en -1-2 besproken, alsook de omzetting van FEM resultaten naar wapening en alternatieve berekenings- en wapeningsmethoden, zoals het wapenen van beton met vezels.

Wat bij dit alles zeker niet kan ontbreken is een introductie in het opstellen van uitvoeringsplannen voor gewapend beton die conform zijn met de internationale ISO 3766 norm.  Dit laatste zal later dit jaar nog vervolgd worden door opleidingsavonden voor tekenaars.

Programma

 

16:00Ontvangst van de deelnemers met koffie en fris
16:15Verwelkoming en inleiding
Jan Desmyter, voorzitter expertgroep Civiele Techniek
16:30Nieuwe WTCB Technische Voorlichting 217 weerspiegelt evoluties op wapeningsgebied
Petra Van Itterbeeck, WTCB
17:00Wapeningsdetails volgens Eurocode 2
Ann Van Gysel, KU Leuven i.s.m. Stubeco
17:30Het in tekening brengen van uitvoeringsplannen van gewapend beton
Gilbert Vanden Borre, Stabiton
18:00Pauze met broodjes
18:45Omzetting van FEM-berekeningen naar praktische wapening in vloeren en wanden
Tom Molkens, StuBeCo
19:15

Innovatieve en speciale technieken :

plastisch rekenen - wapenen door middel van vloeilijnen
Pieter Baekeland, Technum en UHasselt

19:45Innovatieve en speciale technieken : berekening en detaillering van staalvezelbeton
Benoit Parmentier, WTCB
20:15Einde

 

 


Inschrijven

Schrijf nu in

 

Kostprijs

 

165 € voor niet-leden
115 € voor persoonlijke leden ie-net (KVIV-VIK)
115 € voor bedrijfsleden ie-net
115 € voor leden BBG
115 € voor leden WTCB
60 € voor leden ie-net < 30 jaar
60 € voor leden ie-net > 65 jaar

(excl. 21% btw)

Datum


15 juni 2015

 

Plaats


Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen

De parking vóór het ingenieurshuis is gratis. In alle omliggende straten geldt betalend parkeren tot 19 uur
Dagticket = 3,80 euro, met muntstukken

Info&contact

ie-net vzw
Christine Mortelmans, coördinator
Desguinlei 214
2018 Antwerpen

tel : 03 260 08 63
mob : 0489 55 55 59

christine.mortelmans@ie-net.be