Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Accueil Archives CONCRETE DAY CONCRETE DAY 2018 Inscription Workshop IV: Infrastructure & Safety


WORKSHOP IV

Infrastructure & Safety

14:00DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKENInfrastructuren in Vlanderen.

ir. Paul Meekels  Afdelingshoofd

14:30CSTC-WTCB Une nouvelle méthode d’essai pour évaluer la sensibilité à la fissuration d’un béton

B. Parmentier, T. Lonfils, P. Van Itterbeeck.CSTC - WTCB

Cet exposé présentera une nouvelle méthode de mesure pour identifier la sensibilité d’un béton à la fissuration et les propriétés de relaxation associées en traction.  Alors que de nombreuses méthodes focalisent sur le retrait endogène associé aux bétons à haute résistance, le poste d’essai présenté peut, quant à lui, être utilisé pour évaluer les effets du retrait de séchage d’une manière générale.  La méthodologie repose sur une approche empruntée aux postes « TSTM » mais s’en dissocie par une adaptation des conditions de bord afin de laisser libre cours au séchage sans perturber l’application d’un effort de traction continu et automatisé sur l’échantillon.  Les différents paramètres de l’essai sont présentés ainsi que les avantages et inconvénients afin d’étayer une réflexion sur le développement d’une nouvelle norme d’essai à ce sujet.  Celle-ci pourrait permettre d’orienter le choix des utilisateurs de béton en fonction des propriétés intrinsèques du matériau développé et de son renforcement pour l’application envisagée.15:00BUILDSOFT

Fire Safety Analyse  voor T-vloeren en in beton gestorte profielen (I en koker) 

ir. Dorothée De Pauw Sales & Marketing Manager.

Brandweerstand berekenen voor ingestorte secties berekenen met hand is een lastig taak. Met Diamonds controleert u snel en efficiënt betonnen elementen belast op brand, ook als die slechts aan 1 kant aanwezig is. De geavanceerde thermodynamisch rekencapaciteiten leveren handige resultaten zoals temperatuur van de wapening en overblijvende betonsectie na de brand.

15:30CRH


Safe Driver, Safe Load, Safe Vehicle


Tom Michiels – HSE Manager CRH Europe Materials


Transport is a key activity in our business. Logistics of Heavy Goods Vehicles on and off site for delivering our products to customers is a high risk area, 6 out of 10 fatalities in our industry is related to mobile plant.

In many cases transport is outsourced to contractor companies which is another key risk area our industry is dealing with. Contractors are a workforce that is 4 to 5 times more likely to be involved in a serious or fatal accident.

So how can we bring change as an industry and as a company? In Transport Safety we consider 3 key areas: safe driver, safe load/loading and safe vehicle that will be highlighted in the presentation.

We need to do better in this area because we all want to achieve the same thing which is to make a better transport safety performance.


16:00-16:30Pause
16:30

Beton voor diepfunderingen: probleemstelling en context van de bestaande normen

 

M. Bottiau, ABEF & FRANKI FOUNDATIONS & N. Huybrechts, WTCB & KU Leuven


De bijzondere plaatsingswijze van het beton voor diepfunderingen zoals bv. palen of diepwanden stelt eisen aan de verwerkbaarheid en/of de stabiliteit van de betonspecie die niet vergelijkbaar zijn met de eisen die klassiek gesteld worden aan beton dat in een bekisting gestort en verdicht wordt. Vermits deze bijkomende eisen niet geïntegreerd waren in de vroegere versies van de betonnormen, werd in de voorbije jaren nogal vaak voorbijgegaan aan dit feit, waardoor er regelmatig kwalititeitsprobemen vastgesteld werden.
In de recente betonnormen is dit echter rechtgezet en is er een specifiek normatief luik opgenomen dat handelt over de bijzondere eisen t.a.v. beton voor diepfunderingen.
 

17:00

Verbetering kwaliteit en duurzaamheid diepwanden


M. Boutz, SGS INTRON


De afgelopen jaren is er op internationaal niveau heel wat onderzoek gebeurd op het gebied van beton voor diepwanden.
Heel wat  nieuwe inzichten zijn daarbij opgenomen in de EFFC/DFI Guide to Tremie Concrete for Deep Foundations waarvan de tweede editie in juni 2018 verscheen. In deze editie zijn de resultaten verwerkt van onderzoek naar de eigenschappen van betonspecie voor boorpalen of diepwanden van bouwprojecten in Europa en de VS. De richtlijn geeft aanbevelingen omtrent testmethoden voor de bepaling van de verwerkbaarheid en de stabiliteit van een betonspecie en wat de bijbehorende criteria zijn. De richtlijn is opgesteld door de Concrete Task Group van EFFC/DFI waar SGS INTRON lid van was.
SGS INTRON heeft daarnaast gedurende meer dan 10 jaar een uitgebreid onderzoeksprogramma uitgevoerd om de eigenschappen van diepwandbeton te verbeteren. De introductie van een minerale stabilisator bleek een belangrijke doorbraak om een hoogvloeibaar en zeer stabiel mengsel te verkrijgen. Terwijl conventioneel diepwandbeton doorgaans consistentieklasse F5 betreft, heeft de innovatieve betonmix een consistentie in het ZVB-gebied (SF1, SF2). De presentatie bevat de highlights van beide ontwikkelingen.

17:30

Feedback van de funderingsindustrie en betonindustrie i.v.m. de implementatie in de praktijk van de nieuwe betonnorm en de DFI/EFFC Guide to tremie concrete for deep foundations


Vertegenwoordigers van ABEF & FEDBETON

18:00
Circular.Concrete - Innovatieve technologieën voor circulair beton in praktijk brengen

Jeroen Vrijders – Labohoofd Duurzame Ontwikkeling, WTCB

Het toepassen van een aantal van de principes van de circulaire economie zal een belangrijke meerwaarde opleveren voor de ganse bouwsector. Voor beton zijn vandaag de dag verschillende technologische innovaties beschikbaar of in ontwikkeling, denk bijvoorbeeld aan het gebruik van hoogwaardig gerecycleerde granulaten, ternaire cementen en alkali geactiveerde binders (bv. geopolymeren).Het toepassen ervan in de praktijk wordt echter vaak belemmerd door o.a. een ontbrekend referentiekader, technische onzekerheden, etc..
 
Het doel van Circular.Concrete, een VIS-project gesteund door het VLAIO binnen SIM Flanders, uitgevoerd door het WTCB is om een brug te creëren tussen innovatie-aanbieders en gebruikers die willen inzetten op duurzamer ondernemen. Dit willen we realiseren door:
- een overzicht te maken van de verschillende beschikbare technologieën;
- materiaaltechnologische innovaties te valideren in labo en te implementeren op werven;
- en een duidelijk referentiekader te creëren voor kringloopbeton.
www.circular-concrete.be