Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Accueil Archives CONCRETE DAY CONCRETE DAY 2018 Workshops Workshop III : We Build Together

WORKSHOP III

WE BUILD TOGETHER

14:00GBB-BBG

Présentation du nouveau livre de technologie du béton
Pascale Hardy, Ingénieur-Conseil- Raadgevend Ingenieur Responsable Formation - Verantwoordelijke Vorming 

14:30CCB CEMENTIR

CCB Béton au cœur des chantiers de la capitale de l’Europe

Philippe Frenay, Directeur Général Granulats & Bétons, C.C.B. SA

Toutes les grandes villes font face aux mêmes défis : énergie, logement, accès à l’éducation, emploi et mobilité.  Le béton est un matériaux indispensable dans la construction, qui facilite de près ou de loin à relever ces multiples challenges.
Grâce à sa politique d’investissements continus et plus particulièrement avec sa nouvelle centrale à béton dans le Port de Bruxelles, CCB, filiale du Groupe Cementir,  contribue au développement de la construction durable et favorise la mobilité au cœur de la capitale l’Europe. C’est aussi une prouesse d’intégration esthétique de l’industrie dans la ville.


15:00FEBELCEM

Le projet du contournement de Couvin – revêtement bicouche en béton armé continu silencieux de dernière génération.
Nathalie Balfroid, Ingénieur conseil infrastructures,  FEBELCEM


Le projet du contournement de Couvin est probablement l’un des derniers projets d’une telle ampleur construit en Wallonie. Le long des 14 km de revêtement bicouche en béton armé continu, pas moins de 36 ouvrages d’art ont été construits en plus des 22 remblais-déblais de grande échelle. De manière à obtenir un revêtement durable à haute performance acoustique, ce sont les dernières technologies qui ont été appliquées à la construction du revêtement.

15:30BEKAERT & SCIA

Béton renforcé de fibres d'acier de Bekaert en théorie et en pratique: conception avec SCIA Engineer 18


«En collaboration avec Bekaert, leader mondial des fibres d'acier, SCIA a créé "SCIA Engineer 18", le 1er logiciel de calculs qui prend en charge la conception et le calcul du béton renforcé de fibres d'acier. »

Aujourd'hui, Ben Vanheuverzwijn et Philippe Camiola de Bekaert et Marwan Al-Taie de SCIA vous présentent les possibilités de cette solution innovante, avec des exemples à la fois théoriques et pratiques.

16:15 - 17:00Pause

 

17:00COMMAND ALKON

Realtime consistentie meting
Rob Piosik, Business Development Manager Command Alkon

 
Introductie van een ‘game changer’ binnen de beton industrie.
Een real-time meting van beton eigenschappen tijdens het transport van de beton. Zowel chauffeur, klant en betoncentrale krijgen inzicht in o.a. de consistentie, volume en temperatuur van de beton van laden tot lossen op het werk. Ongekende voordelen voor logistiek, kwaliteit en productie kunnen hiermee worden doorgevoerd.

17:30

Inspectietool voor de beoordeling van het resterend draagvermogen van bestaande uitkragende balkons
Bart Craeye, Universiteit Antwerpen – Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen (EMIB onderzoeksgroep) & Odisee University College (Opleiding Bouw)


De jaren '70 werden gekenmerkt door een enorme bouwgolf aan betonconstructies waarvan de levensduur na 5jaar indienststelling stilaan bereikt is. Berichten uit de media over falende betonconstructies bereiken ons bijna dagelijks.

Het spreekt voor zich dat deze schadegevallen een enorme maatschappelijke, sociale en economische impact hebben. Beton wordt aanzien als een duurzaam materiaal, indien het juist is ontworpen, uitgevoerd en onderhouden. Echter, op elk van deze drie niveaus zijn er in het verleden al te vaak problemen opgetreden. Los daarvan: het neemt niet weg dat we met een gigantisch arsenaal aan verouderde betonconstructies opgezadeld zitten, die dringend aan een grondige herstel? of onderhoudsbeurt toe zijn. Meer en meer wordt dan ook de vraag gesteld of het wel nog (economisch) te verantwoorden is om de beschadigde betonstructuren überhaupt te herstellen, of men er niet beter aan doet om de constructie te slopen en een nieuwe structuur in de plaats te zetten.

Binnen de betonherstelsector is er een enorme onderzoeksgolf gestart, zowel nationaal als internationaal, omtrent de aanpak van bestaande betonconstructies.

Concreet vormen (i) de diagnose (welke mechanismen hebben de schade veroorzaakt?) en (ii) de inschatting van het resterend draagvermogen en de restlevensduur (hoe lang kan deze constructie nog veilig blijven (be)staan?)

Twee belangrijke te behandelen onderzoekstopics binnen dit project, en dan in het bijzonder toegepast op betonnen balkons in residentiële gebouwen. Een van de problemen is het gebrek aan betrouwbare en toepasbare normeringen voor beoordeling van bestaande betonconstructies. Het opstellen van een betrouwbaar, toepasbaar/gebruiksvriendelijk en wetenschappelijk onderbouwd inspectieprotocol inclusief de ontwikkeling van een bijhorende gedigitaliseerde tool is essentieel en is het ultieme einddoel van dit project, specifiek toegepast op uitkragende balkonbetonstructuren, en dit met een grondige praktijkgerichte én wetenschappelijke basis (grondige visuele inspectie aangevuld met niet?destructieve meettechnieken (elektromagnetische wapeningsdetectie, potentiaalmetingen,…) en labo?onderzoek (chloride?analyse, petrografie,…) inclusief statistische interpretatie en (semi-)probabilistische benadering). De ruwe versie van het protocol is reeds ontwikkeld en toegepast op een bestaande hoogbouw in Brussel. De resultaten van dit betononderzoek worden toegelicht in deze workshop.

18:00

 

GBB

PRIX DE FIN D'ETUDE DU GBB

Règlement

18:30INFOBETONInfobeton Student Contest

"DOUBLE IMPACT"
Le Groupement Belge du Béton (www.gbb-bbg.be) organisera, lors de son Concrete Day du 18.10.2018, la 11ième édition de ce concours sponsorisé par infobeton.be

L'objectif du concours est de réaliser le béton qui répond le mieux aux exigences prédéterminées.