Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Archief Bezoeken 2018 Werfbezoek Tivoli Green City

Werfbezoek "Tivoli Green City"

Brussel 30 maart 2018

Context

In samenwerking met citydev.brussels realiseert PARBAM de tweede fase van het project Tivoli Green City (het Greenbizz-gebouw was de eerste fase), een voorbeeldproject van duurzame stadsontwikkeling gelegen in een perimeter van Laken (Brussel)


Tivoli Green City streeft ernaar om een harmonieuze verbinding te creëren tussen de bestaande, dichte woonwijk in Laken en de industriezone van de Haven van Brussel, door de herclassificatie van een stedelijke braakliggende site gelegen te midden van deze twee entiteiten. Op deze plaats zal een nieuwe gemengde wijk worden ontwikkeld waar wonen en werken functioneel en sociaal in dialoog gaan.

 

Het project beoogt ambitieuze doelstellingen op het gebied van milieubescherming: vermindering van het energieverbruik, biodiversiteit, productie van groene energie, rationeel waterbeheer, sensibilisering en burgerparticipatie.
Alle constructies beantwoorden aan de criteria EPB passief 2015 « passief 2015 » en 35 % van de woningen zijn nulenergiewoningen « energieneutraal ». Om het bestaande patrimonium in het project te integreren, zal het Belgacom-gebouw gerenoveerd worden en een scharnier vormen tussen de oude en de nieuwe wijk. Deze beslissing vloeit voort uit de zorg voor het behoud van dit architecturale erfgoed, moet bijdragen aan de integratie van de nieuwe duurzame wijk Tivoli GreenCity in de stedelijke omgeving en moet de ecologische voetafdruk van het project verminderen.

 

Deze enorme werf wordt gekarakteriseerd door het gebruik van verschillende types beton zowel wat betreft:
- prefab
- stortklaar beton
 - prefab gestort op de werf
- architectonisch  beton

Betrokken partijen

Ondernemers : BAM-CFE-Jacques Delens
Architecten : A.M. ADRIANA (Cerau-Atlante-Atelier 55- YY)
Bouwheer: Parbam (Pargesy-Immo bam)

Programma

13:30Onthaal met koffie in het gebouw van Green Bizz
14:00

Verwelkoming door Pascale Hardy - BBG

14:05

Voorstelling in het Frans van het project en de werf door mijnheer Maxime TOGNI- Werfleider –Jacques Delens

14:45

Samenstelling van de groepen (per taal) voor het werfbezoek

15:45

Einde van het bezoek

 

 

 

Dit bezoek is beperkt tot de eerste 60 personen die zich inschrijven.

Prijs: leden: 50€ (+21% BTW) / niet-leden: 65€ (+21% BTW)

Voorstelling van de werf is in het Frans

Werfbezoek : in groepen per taal NL/FR

Uitrusting

Een helm, veiligheidsschoenen en een fluo vest zijn vereist vanaf het onthaal.

Adres

 

Green Bizz, 17 Dieudonné Lefèvrestraat , 1020 Brussel