Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Archief Studiedagen Journées d'étude 2017 Beton voor diepfunderingen

Beton voor diepfunderingen

Wat nieuws? 18.05.2017 te Brussel

Deze studienamiddag wordt georganiseerd door BBG en BGGG.

 

 

 

Met de steun van WTCB - ABEF - FABA - FEDBETON - NA Geotechniek en NA Beton

 

 

 

Inleiding

Beton is de laatste jaren geëvolueerd van een product bestaande uit een beperkt aantal basisingrediënten tot een hoogtechnologisch product waarbij tal van hulp- en toeslagstoffen aangewend worden om de eigenschappen van het beton naar zijn hand te zetten.
Ondanks deze evolutie heeft men in de geotechnische sector wereldwijd vastgesteld dat het aantal schadegevallen, dat gerelateerd is aan het  gebruikte beton, toegenomen is. Dit is o.a. te wijten aan het feit dat er te weinig rekening wordt gehouden met de specifieke plaatsingswijze van beton, die voor diepfunderingen veel minder gecontroleerd kan plaatsvinden in vergelijking met constructief beton.


Om deze reden is er vanuit de funderingssector (EFFC-DFI) het initiatief genomen om in samenwerking met de betonsector een onderzoek op te starten en aanbevelingen te formuleren.  Daarenboven zijn er op normatief gebied eveneens een aantal veranderingen op til die tegemoetkomen aan de bezorgdheden van de diepfunderingssector.
Tijdens de studienamiddag komen de verschillende aspecten aan bod. Er wordt een overzicht gegeven van de uitvoerings- en betonneerwijze van de meest relevante funderingstechnieken, van typische pathologiën die regelmatig voorkomen en van de evoluties en initiatieven op het gebied van de normalisatie.


Daarenboven wordt ook toelichting gegeven omtrent de stand van zaken  en de  resultaten van het internationale DFI-EFFC onderzoek rond funderingsbeton, alsook van het onderzoek rond de soilmix-techiek dat het WTCB i.s.m. ABEF en KU Leuven realiseerde.

Doelpubliek

Deze studienamiddag is bestemd voor de betonsector, algemene aannemers, diepfunderingsaannemers, betoncentrales, studie- en controlebureaus, opdrachtgevers, onderzoekers....

 

 

Programma

15:00

Ontvangst - Accueil

15:15

Inleiding - Introduction

BBG-GBB & BGGG-GBMS

FR/NL
15:30

Présentation générale des fondations profondes et points d'attention particuliers relatifs aux  bétons pour fondations profondes.

M. Bottiau, ABEF & Franki Foundations

FR
16:15

Typische pathologieën  die te wijten zijn aan het beton (samenstelling) en het betonneerproces (plaatsing)

N. Huybrechts, WTCB-CSTC

NL
16:45

Evolutie van de normen ivm beton voor funderingen 

S. Schaerlaekens, FEDBETON

NL
17:15

Pauze met broodjes 

18:00

Initiative EFFC / DFI / recherche relative aux bétons pour fondations profondes.

S. Darson, Soletanche Bachy

FR
18:30

Kwaliteitscontrole van diepe funderingen 

W. Maekelberg / J. Verstraelen, TUC RAIL

NL
19:00

Soilmix comme matériau structurel : applications et points d’attention

N.Denies,  CSTC

FR
19:30Drink

De lezingen worden in het Frans en het Nederlands gegeven (zonder vertaling).

 

 

 

Inschrijving

Prijs leden BBG en BGGG: 150 euro  (excl. BTW)

Prijs leden WTCB/ FABA/FEDBETON/ABEF : 150 euro (excl. BTW)

Prijs niet-leden: 200 euro (excl. BTW)

Inschrijving omvat deelname aan de studienamiddag, copies van de slides die worden getoond, de drink en het broodjesbuffet.

Adres

Fokkersdreef 21

1933 STERREBEEK

TEL. : 02 766 03 00 + 32 2 766 03 00

FAX : 02 767 17 80 + 32 2 767 17 80

Klik hier voor de routebeschrijving

 

Organisatie

BBG-GBB
Tel.: 02/790.42.21
E-mail: a.kastelis@gbb-bbg.be