Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Archief Studieprijs 2017

BBG STUDIEPRIJS 2017

Ook dit jaar zal de Belgische Betongroepering een Studieprijs uitreiken voor het meest verdienstelijke eindwerk op het vlak van beton. Er wordt een prijs gegeven voor een eindwerk ingediend in 2017 aan een Belgische onderwijsinstelling in de studierichting burgerlijk bouwkundig ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect of in de studierichting industrieel bouwkundig ingenieur.

Er worden dus 2 cheques, elk voor een bedrag van € 1.250, uitgereikt.

Het onderwerp van het eindwerk mag een breed gebied bestrijken. Het mag betrekking hebben op o.a.:

 *         de technologie van het materiaal cementbeton;
 *         het onderzoek naar het gedrag van beton en van betonconstructies;
 *         het ontwerp en de berekening van betonconstructies in de sectoren ‘gebouwen’
            en ‘civiele techniek’;
 *         de uitvoering van betonconstructies.


De inzendingen, die ten laatste op maandag 7 augustus 2017 moeten ingediend zijn, worden beoordeeld door een jury die wordt voorgezeten door prof. dr. ir. L. Vandewalle. Belangrijke selectiecriteria zijn: ‘blijk geven van inzicht’, diepgang, originaliteit en praktische toepasbaarheid.