Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home CONCRETE DAY 2020 Workshops Workshop IV : Carbon neutrality

Hoe kunnen we tegen 2050 CO2neutraliteit bereiken?Een van de doelstellingen van de Green Deal is klimaatneutraliteit in 2050. Er zijn echter nog andere doelstellingen: het bewaren van de biodiversiteit, de overgang naar een echte circulaire economie, het bereiken van nulvervuiling, enz.


In dit verband moet de keuze van een bouwmateriaal worden gemaakt op basis van de milieueffecten ervan gedurende de gehele levenscyclus: productie, gebruik en recycling. Wat betreft energie kunnen we bijvoorbeeld niet alleen kijken naar het energieverbruik van een gebouw tijdens de werking ervan, maar ook naar de grijze energie in de materialen waaruit het is samengesteld en de energie die nodig is om deze materialen te recyclen. Er is een hele reeks indicatoren waarvoor de impact van een gebouw kan worden beoordeeld: impact op de biodiversiteit, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de uitstoot van broeikasgassen, de impact op de gezondheid, het watergebruik, enz.


Verschillende studies, met name met behulp van de TOTEM-tool, tonen aan dat beton zeer hoog scoort op alle milieueffecten, inclusief de CO2-voetafdruk.
Beton is echter niet voor niets het op één na meest gebruikte materiaal ter wereld, na water. De betonsector heeft dus een verantwoordelijkheid en de industrie kan niet zomaar 'hoog scoren'. Met name de CO2-emissies van de cementproductie zijn verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de wereldwijde CO2-emissies.
Daarom werkt de industrie hard aan het bereiken van klimaatneutraliteit. Het is een ambitieuze doelstelling die zowel gebaseerd is op reeds bestaande innovaties als op innovaties die veel meer baanbrekend zijn. De revolutie is in ieder geval aan de gang en alle spelers in de bouwketen zijn er al bij betrokken.

 

Thema’s: Circulair bouwen, Adaptable Robust and Resilient Structures, Carbon Capture, Recycleren, Alternative binders, Lange levensduur…

 

 


• Hervé Camerlynck, FEBELCEM

• Filip Van Rickstal, CRIC – OCCN

• Jeroen Vrijders, WTCB