Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home CONCRETE DAY 2021 Workshops Workshop IV : Onderzoeksresultaten

WORKSHOP IV ONDERZOEKSRESULTATEN

14:00

Gecombineerde aantasting van beton – een gevaarlijke cocktail.

Hanne Vanoutrive, PhD Student, Faculty of Engineering Technology, Kuleuven


Dat beton door verschillende omgevingsfactoren, zoals CO2, chloriden, sulfaten …, kan worden aangetast met het mogelijks verlies van zijn structurele capaciteit is niets nieuw onder de zon. Waar we ons echter minder van bewust zijn, is de impact van gelijktijdige blootstelling van betonnen constructies aan verschillende omgevingsfactoren. In deze toelichting wordt specifiek gekeken naar de impact van carbonatatie op chloride-indringing en vice versa en dit voor beton met enkele courant gebruikte cementtypes in België. Waar we bij carbonatatie voorafgegaan door chloride-indringing kunnen vaststellen dat de poriën door zoutkristallisatie gedeeltelijk worden geblokkeerd en hierdoor de CO2 indringing afremmen, zien we het omgekeerde effect in gecarbonateerd beton onderworpen aan chloride indringing. In dit laatste geval zorgt o.a. de pH daling voor het te niet doen van mogelijke chloridebinding wat een versnelde indringing van chloriden in het beton veroorzaakt.
Dit inzicht is belangrijk wanneer beton wordt voorgeschreven in omgevingen waar voornamelijk carbonatatie kan optreden met slechts sporadische indringing van chloriden. Ook bij de analyse van bestaande betonconstructies, zal gecombineerde aantasting een belangrijk invloed hebben op de teststrategie en resultaten.

NL  

14:30

Onderzoek naar constructieve incidenten en wat leren we ervan?

ir. Mursel Sahin, Operationeel Manager SGS INTRON

 

Hoe kan het dat in Nederland nog steeds gebouwdelen instorten? We bespreken de bevindingen van onderzoek door SGS INTRON naar diverse grote incidenten, waaronder instorting van het dak van het AZ-stadion en de parkeergarage bij Eindhoven Airport.

NL PDF
15:00

Eindresultaten van PWO-project ‘Balcon-e’, ‘Diagnose, beoordeling en duurzaam herstel van uitkragende betonnen balkons.

Bart Craeye, Opleiding Professionele Bachelor Bouw, Industriële

Lydia Wittocx, Inspecteur Bouwkunde, SGS Belgium

Tijdens het recent afgeronde PWO-project Balcon-e zijn er praktisch toepasbare tools en richtlijnen ontwikkeld ter ondersteuning van een gefundeerde beoordeling en beslissingsstrategie, in het bijzonder voor bestaande uitkragende betonnen balkons van (residentiële) gebouwen.
- Diagnose: hoe wordt de aard, oorzaak en omvang van de schade bepaald?
- Beoordeling: hoe wordt de ernst van de schade, zowel op vlak van duurzaamheid als structurele veiligheid, beoordeeld?
- Duurzaam herstel: welke acties dienen uitgevoerd te worden om de schade af te remmen, te herstellen en/of de constructie te versterken?
De ontwikkelde tools en richtlijnen worden gepresenteerd en toegelicht

NL PDF
15:30

Toepassing van alternatieve granulaten in wegenbeton.

dr. ir. Elia BOONEN, Onderzoeker – Technologisch adviseur, Betonwegen – Bestratingen CRR-OCW

Alternative aggregates, including recycled (concrete) aggregates as well as artificial aggregates (such as crushed stainless steel slag), are being increasingly used in road construction in the context of a more circular economy, e.g. in base and subbase layers. As these materials are applied higher up in the structure (surface and binder courses), stricter requirements are made to allow for higher loads and the stronger influence of the environment, and the application of these aggregates becomes less straightforward. The Belgian standard specifications, for instance, allow incorporation of recycled concrete aggregates in concrete pavements or linear elements in concrete, but only if certain stringent requirements are met and only up to certain percentages of substitution of the natural coarse aggregates. Furthermore, artificial aggregates originating from stainless steel slag are not even allowed for the time being in pavement quality concrete, although a Belgian standardization working group has recently been installed to investigate this matter in more detail.

This workshop presents an overview of laboratory research conducted in Belgium to characterize several types of alternative aggregates and concrete mixtures incorporating them, while focusing on practical execution as well as on the durability of pavement concrete. In addition, several concomitant pilot applications in Belgium are discussed in view of future perspectives for the application of alternative (recycled and/or artificial) aggregates in road construction.

 

NL PDF