Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home News-lezen

Slotevent PWO-project Balcon-e ‘Diagnose

Plus d'info

Slotevent PWO-project Balcon-e ‘Diagnose

Slotevent PWO-project Balcon-e ‘Diagnose, beoordeling en duurzaam herstel van uitkragende betonnen balkons’ op vrijdag 1 oktober 2021 te Campus Aalst van Odisee Hogeschool.

Promotor: Odisee Hogeschool

Partners: Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, KULeuven, WTCB

 

Start event: 17u30

Aansluitend receptie tot 21u

Deelname gratis, inschrijving verplicht (plaatsen zijn beperkt)

 

Tijdens het PWO-project Balcon-e zijn er praktisch toepasbare tools en richtlijnen ontwikkeld ter ondersteuning van een gefundeerde beoordeling en beslissingsstrategie, in het bijzonder voor bestaande uitkragende betonnen balkons van (residentiële) gebouwen.

Diagnose: hoe wordt de aard, oorzaak en omvang van de schade bepaald?
Beoordeling: hoe wordt de ernst van de schade, zowel op vlak van duurzaamheid als structurele veiligheid, beoordeeld?
Duurzaam herstel: welke acties dienen uitgevoerd te worden om de schade af te remmen, te herstellen en/of de constructie te versterken?
De ontwikkelde tools en richtlijnen worden gepresenteerd en toegelicht tijdens dit slotevent.