Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Opleiding Cursus Betonwegen Cursus Betonwegen 2019 - Leuven

Inschrijving

 

 

 

 

 

CURSUS BETONWEGEN - LEUVEN 2019

Deze cursus wordt georganiseerd door de Belgische BetonGroepering (BBG) in samenwerking met het Opzoekingcentrum voor de Wegenbouw (OCW)  en de Federatie van de Belgische Cementindustrie (FEBELCEM).

Deze cursus geniet de steun van de Federatie van Stortklaar Beton (FedBeton) en FEBESTRAL.

CURSUSPROGRAMMA

De lessen gaan steeds door van  10.00u tot16.00u  ( middagpauze en koffiepauze in de namiddag)

 

Reeks 1 - LEUVEN

30/01/2019

Inleiding – Uitvoering - Platenbeton

-    Inleiding
-    Uitvoering

 

-  Platenbeton

o    Ontwerp
o    Uitvoering
o    Voegen- en wapeningsplan
o    Oefening

06/02/2019Doorgaand gewapend beton – Specifieke toepassingen
-    Doorgaand gewapend beton
o    Ontwerp
o    Uitvoering
o    Oefening
-    Specifieke toepassingen
o    Fietspaden
o    Busbanen
o    Trambusbanen
o    Rotondes
o    Overlays – Inlays - UTW
27/02/2019Samenstelling van wegenisbeton
-    Samenstellende bestanddelen
-    Mengselontwerp
-    Certificatie
-    Oefening

 

 

 

Extra module : Studiedag Betonstraatstenen - 26/03/2019 - GENT

 

De extra module zal doorgaan in :

Feestzaal Molenhof

Heerweg-Noord 33, 9052 Gent

 

Klik hier om u in te schrijven voor de extra module.


Reeks 2 - LEUVEN


06/11/2019

Cementgebonden funderingen - Dimensionering

-    Cementgebonden funderingen
o    Principes en certificatie
o    Uitvoering
o    Duurzaamheid

-    Dimensionering van betonverhardingen
o    Bouwklassen
o    Standaardstructuren
20/11/2019Herstelling en onderhoud
-    Conditieonderzoek
-    Platenbeton
-    DGB
-    Stabilisatie
-    Oppervlakbehandelingen
-    Pathologie
04/12/2019Esthetische toepassingen – Syntheseoefening
-    Esthetische toepassingen
o    Gekleurd uitgewassen beton
o    Gefigureerd beton
o    Gepolijst beton
o    Prefabbetonplaten
-    Algemene geleide syntheseoefening

SPREKERS

 

A. BEELDENS   Raadgevend ingenieur en zaakvoerder AB-Roads

E. BOONEN       OCW

R. PILLAERT      FEBESTRAL

L. RENS            Raadgevend Ingenieur – Infrastructuur, FEBELCEM
PRAKTISCHE INLICHTINGEN


De deelnameprijs per reeks bedraagt  800€ voor leden van BBG en  1000€ voor niet-leden. 

De deelnameprijs omvat:

 

- Cursusmateriaal: slides, documentatie

- Oefeningen en verbeteringen

- Koffiepauzes

- Broodjes lunch

Opgelet: het aantal inschrijvingen is beperkt tot 30. Bij een te klein aantal deelnemers heeft de Belgische BetonGroepering het recht de sessie te annuleren of naar een latere datum te verschuiven.

 

SUBSIDIES

- Het FVB (Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid) komt in sommige gevallen financieel tussen.

Voor meer informatie, raadpleeg hun website : WWW.DEBOUW.BE.


- KMO-portefeuille

Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille, de opvolger van het BEA-systeem. De subsidie loopt nu op tot 50%!

Opgelet: de subsidie van 50 % telt voor het factuurbedrag excl. BTW.
U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be (gebruik authorisatiecode DV.  O109 362 - !opgelet:1ste karakter is een letter en geen cijfer).

 

Let op!! 

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Tot 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus kan u de  subsidieaanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.

 

 

 

 

Serie I en II zal doorgaan te Leuven (zie routebeschrijving)

BRABANTHAL NV

Brabantlaan 1

3001 Leuven

Voor de routebeschrijving klik hier

 

De extra module Betonstraatstenen zal doorgaan te Gent

Feestzaal Molenhof

Heerweg-Noord 33

9052 Gent

Voor de routebeschrijving klik hier

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Nadere informatie over deze cursus kan worden verkregen op het secretariaat van de

BELGISCHE BETONGROEPERING (BBG) bij Anastassia Kastelis

 

Vorstlaan  68 Pb 12

1170 Brussel

tel. 02/ 645 52 37

fax 02/640.06.70

E-mail : a.kastelis@gbb-bbg.be - E-mail : info@gbb-bbg.be