Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Opleiding Cursus Certificatie

Cursus Certificatie & Kwaliteits- Beheersing van Stortklaar beton

 

 

Doel van de cursus

Deze cursus laat de deelnemers toe een grondige kennis te verwerven over de verschillende aspecten van certificatie en kwaliteitsbeheersing van stortklaar beton, waardoor ze in staat zijn een kwaliteitssysteem in de praktijk op te zetten.
Tevens vormt deze cursus een onmisbare aanvulling voor iedereen die in het kader van zijn professionele activiteiten in aanraking komt met aspecten van kwaliteit en certificatie en die zijn kennis betreffende de bestaande reglementering en achterliggende gronden wenst te verbeteren.

Aan het einde van deze cursus zullen de deelnemers een beter inzicht hebben in de gehele problematiek van de certificatie. Zij zullen reglementen met betrekking tot deze problematiek beter beheersen. Zij zullen ook in staat zijn om een kwaliteitssysteem te ontwikkelen, dat specifiek geschikt is voor de productie van stortklaar beton onder een kwaliteitsmerk (BENOR). De nodige tools worden aangereikt om dit systeem in de betoncentrale te kunnen invoeren en opvolgen.

Voor wie is de cursus bestemd ?

DOELPUBLIEK 

 

De doelgroep bestaat uit kwaliteitsverantwoordelijken en/of ingenieurs, productiechefs, doseermeesters, laboranten, plant-managers, keurmeesters van keuringsinstellingen, …


METHODOLOGIE

 

De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte en een gedeelte waarin praktische cases, oefeningen en discussies gepland zijn ( FORUM).

De oefeningen zullen gegeven worden in de vorm van groepswerk. Dat vereist een actieve deelname van de deelnemers en bevordert de communicatie over en weer met de lesgevers die expert zijn in hun materie.

De cursus eindigt met een volledige casestudy (telt voor een deel aan het examen). Zij die wensen, kunnen ook een examen afleggen.

 

VEREISTE VOORKENNIS

 

Het cursusniveau is die van het hoger onderwijs. Beschikken over basiskennis van beton is absoluut noodzakelijk. Om de homogeniteit van de groep te garanderen, is het aangewezen dat de deelnemers in het examen van de cursus ‘basiskennis van beton’ geslaagd zijn of minstens een equivalente ervaring opgedaan hebben in de sector stortklaar beton. Een goede beheersing van het programma Excel is een absolute vereiste.

De doelstellingen van deze cursus zijn complementair aan die van de cursus betontechnologie (gevorderden). Beide cursussen kunnen onafhankelijk van elkaar gevolgd worden; de behandelde materie in beide cursussen overlapt elkaar niet.

 

CURSUSMATERIAAL

 

Het cursusmateriaal is samengesteld uit de geïllustreerde presentaties van de sprekers, aangevuld met de norm NBN EN 206-1:2001 met de nationale aanvullende norm NBN B15-001:2004 (inbegrepen in de prijs van de cursus). De nodige reglementaire toepassingsreglementen, referenties, internet linken om het didactisch materiaal te vervolledigen zullen ook verdeeld worden.

 

GETUIGSCHRIFT en EXAMEN

 

Indien gewenst, kunnen de deelnemers die de volledige cursus hebben gevolgd, op het einde van de cursus een deelnemingsattest krijgen op voorwaarde dat ze minstens 80 % van de lesdagen hebben bijgewoond (tenzij schriftelijk bewijs van geldige afwezigheid).

Zij kunnen ook deelnemen aan het schriftelijk examen  (open boek) dat peilt naar de kennis van de certificatie en kwaliteitsbeheersing van stortklaar beton. De deelnemers die slagen in het examen, krijgen het certificaat “Certificatie en kwaliteitsbeheersing van stortklaar beton”.

 

De personen die willen deelnemen aan het examen zonder de volledige cursus te hebben gevolgd, moeten zich inschrijven via de website en minstens drie weken voor de examendatum het inschrijfrecht van 400 euro storten.

Subsidies

-CONSTRUCTIV komt in sommige gevallen financieel tussen.

Voor meer informatie, raadpleeg hun website : https://www.constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Opleiding/Opleidingen-en-tussenkomsten/Tussenkomsten-en-inplannen-van-opleidingen/Toepassing-sectorale-mandaatregeling-VOV.aspx.

 


-KMO-Portefeuille

Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille, de opvolger van het BEA-systeem.


• De kmo-portefeuille werd op 1 december 2019 bijgestuurd. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% en een middelgrote onderneming 20% steun genieten voor investeringen in opleiding en advies.

• Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond voor een onderneming die gebruik wil maken van de kmo-portefeuille, 7.500 euro per jaar.

U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be (gebruik authorisatiecode DV.  O109 362 - opgelet 1ste karakter is een letter en geen cijfer).).

Let op!! 

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Tot 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus kan u de  subsidieaanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.


Wist je dat... registratie kmo-portefeuille gaat sneller via mailadres in KBO

 

 

De vorige cursus ging door te Gent van februari tot mei 2013. Klik hier voor het programma van die cursus.

 

 

What do you want to do ?

New mail<button id="mailtooptieemailCopyClipboard">Copy</button><textarea id="mailtooptietextSelectAreaCopy"></textarea>