Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Inschrijving

 

 

 

 

Indien er omwille van gezondheidsontwikkelingen opnieuw maatregelen worden opgelegd zal BBG deze opleiding online organiseren.

Cursus laboranten - vanaf 13/09 in Aalst

De cursus wordt gegeven op 5 halve lesdagen (13u00-17u30)

Data : 13 , 20 en 27 september, 25  october en 08/11/2021

 

 

Het cursusprogramma is verdeeld in verschillende onderdelen. De "Algemene" fiches komen aan bod naarmate de cursus vordert, in functie van de verschillende proeven.
De rubrieken "Vers beton", "Verhard beton", "Granulaten" en "Water" worden tijdens de 5 sessies behandeld.

 

Dag 1: 13/09/2021

A1 PHA Algemeen Symbolen , pictogrammen
A2 PHA Algemeen Veiligheid
A3 GMO Algemeen Afronding van getallen
V1 GMO Vers beton Monsterneming
V2 GMO Vers beton Consistentie - Zetmaat (Slump)
V3 GMO Vers beton Consistentie - Schudmaat (Flow)
V4 GMO Vers beton Consistentie - VeBe-proef
V5 GMO Vers beton Consistentie - Verdichtingsmaat
V6 GMO Vers beton  Luchtgehalte


Dag 2: 20/09/2021

 

V7 BCR Vers beton Vochtige volumieke massa
V8 BCR Vers beton Watergehalte door droogstoken
V9 BCR Vers beton Rendement en werkelijk cementgehalte
Grn1 BCR Granulaten Bepaling van de korrelverdeling
Grn2 BCR Granulaten Bepaling van het watergehalte door drogen
Grn3 BCR Granulaten Bepaling van de wateropname van de granulaatfractie
Grn4 BCR Granulaten Bepaling van de wateropname van de zandfractie
A6 BCR Algemeen Gemiddelde, karakteristieke sterkte en standaardafwijking
W1 BCR Aanmaakwater Dichtheid van aanmaakwater

 

Dag 3: 27/09/2021

 

A4 GMO Algemeen Meetnauwkeurigheid
A5 GMO Algemeen Basisbegrippen statistiek
H1 JHO Verhard beton Eisen voor proefstukken en mallen
H2 JHO Verhard beton Vervaardiging van proefstukken
H3 JHO Verhard beton Bewaring van proefstukken
H4 JHO Verhard beton Droge volumieke massa
H5 JHO Verhard beton Druksterkte
H6 JHO Verhard beton Splijttreksterkte

 

Dag 4: 25/10/2021

A7 KDE Algemeen Certificatie
A8 KDE Algemeen Accreditatie en normalisatie
A9 KDE Algemeen Metrologie
V10 MBE Vers beton ZVB : Slump Flow en t500
V11 MBE Vers beton ZVB : V-funnel
V12 MBE Vers beton ZVB : L box
V13 MBE Vers beton ZVB : Zeefstabiliteit
V14 MBE Vers beton ZVB : J-ring
V15 MBE Vers beton Staalvezelbeton : gehalte aan staalvezel

 

Dag 5: 8/11/2021

!!! Deze dag start per uitzondering om 14u30 ipv om 13u00!!!

 

H7 JHO Verhard beton Buigsterkte (3- of 4-punten)
H8 JHO Verhard beton Wateropslorping door onderdompeling
H9 JHO Verhard beton

Wateropslorping van cilinders, kubussen en proefstukken

ontnomen aan betonproducten

H10 JHO Verhard beton Vochtgeddrag van betonmetselstenen
H11 JHO Verhard beton Splijtsterkte van betonstraatstenen
H12 JHO Verhard beton Druksterkte van blokken
H13 JHO Verhard beton Druksterkte buizenLESGEVERS

M. Bekaert, PhD-student , Ugent
B. Craeye, docent Bouwkunde, Universiteit Antwerpen / Odisee Hogeschool
K. Derboven, Head of Metrology, Be-Cert
P. Hardy, raadgevend Ingenieur - Cement en Betontechnologie, BBG
J. Horckmans, Algemeen Technisch Adviseur, PROBETON
G. Mosselmans, project Manager, CRIC-OCCN
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Data:

13, 20 en 27 september 2021

18 en 25 oktober 2021


Inschrijvingsgeld


Deelnameprijs voor de cursus is 995 € voor leden en 1195 €  voor niet-leden.

Onze cursussen zijn niet onderworpen aan het BTW-stelsel (art 44).

 

Deelnameprijs omvat:

- Cursusmateriaal: slides, documentatie, fiches
- Koffiepauzes

 

 

PLAATS

Campus Odisee - Aalst

Kwalestraat 154

9320 Aalst

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Nadere informatie over deze cursus kan worden verkregen bij de BELGISCHE BETONGROEPERING (B.B.G.): Vorstlaan 68- 1170 Brussel- tel. 02/645.52.11

 

- Pascale Hardy, Coordinator Vorming. tel: 02/645 52 39

- Anastassia Kastelis, Secretaris general: tel: 02/645.52.37

SUBSIDIES

- CONSTRUCTIV komt in sommige gevallen financieel tussen.

Voor meer informatie, raadpleeg hun website : Klik hier

 - KMO-portefeuille

Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille, de opvolger van het BEA-systeem. De subsidie loopt nu op tot 40 %.
 

U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be (gebruik authorisatiecode DV.  O109 362 - opgelet 1ste karakter is een letter en geen cijfer).

Let op!! 

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Tot 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus kan u de  subsidieaanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.

 

De inschrijvingsdatum en de betaling van de factuur tellen als criterium. Zonder betaling zal uw inschrijving automatisch verwijderd worden.

 

Bij een te klein aantal deelnemers behoudt de Belgische BetonGroepering zich het recht toe om deze cursus te annuleren of naar een latere datum te verschuiven.