Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

 

De Belgische BetonGroepering heeft de 40ste editie van het jaarlijkse evenement over beton georganiseerd op 22/10/2020

 

De Digitale Concrete Day werd live uitgezonden vanuit Kamp-C

 

 

 

 

 

14:00

Opening Digital Concrete Day 2020

14:00

Verwelkoming door de voorzitter

 

14:00

Panel 1: Klimaatneutraliteit


Een van de doelstellingen van de Green Deal is klimaatneutraliteit in 2050. Er zijn echter nog andere doelstellingen: het bewaren van de biodiversiteit, de overgang naar een echte circulaire economie, het bereiken van nulvervuiling, enz.


In dit verband moet de keuze van een bouwmateriaal worden gemaakt op basis van de milieueffecten ervan gedurende de gehele levenscyclus: productie, gebruik en recycling. Wat betreft energie kunnen we bijvoorbeeld niet alleen kijken naar het energieverbruik van een gebouw tijdens de werking ervan, maar ook naar de grijze energie in de materialen waaruit het is samengesteld en de energie die nodig is om deze materialen te recyclen. Er is een hele reeks indicatoren waarvoor de impact van een gebouw kan worden beoordeeld: impact op de biodiversiteit, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de uitstoot van broeikasgassen, de impact op de gezondheid, het watergebruik, enz.


Verschillende studies, met name met behulp van de TOTEM-tool, tonen aan dat beton zeer hoog scoort op alle milieueffecten, inclusief de CO2-voetafdruk.
Beton is echter niet voor niets het op één na meest gebruikte materiaal ter wereld, na water. De betonsector heeft dus een verantwoordelijkheid en de industrie kan niet zomaar 'hoog scoren'. Met name de CO2-emissies van de cementproductie zijn verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de wereldwijde CO2-emissies.
Daarom werkt de industrie hard aan het bereiken van klimaatneutraliteit. Het is een ambitieuze doelstelling die zowel gebaseerd is op reeds bestaande innovaties als op innovaties die veel meer baanbrekend zijn. De revolutie is in ieder geval aan de gang en alle spelers in de bouwketen zijn er al bij betrokken.

 

Thema’s: Circulair bouwen, Adaptable Robust and Resilient Structures, Carbon Capture, Recycleren, Alternative binders, Lange levensduur…

 

 


• Hervé Camerlynck, FEBELCEM

• Filip Van Rickstal, CRIC – OCCN

• Jeroen Vrijders, WTCB

• Laurent Evrard, FEBELCEM

 

14:20

Keynote speaker :

Jan Van Steirteghem, General Manager BU Europe at BESIX
Besix.

14:45

Panel 2 : Digitalisatie & Industrialisatie.

Er is momenteel een massale inzet van connectiviteit, intelligentie en automatisering in de bouwsector.
We geven de naam "Bouw 4.0" aan al deze innovaties en trekken daarbij een parallel met Industrie 4.0.
De industrialisatie van de bouw is gericht op een betere beheersing van het bouwproces door het gebruik van deze nieuwe technologieën, zowel op als buiten de bouwplaats.

En, waar staan we nu precies met Beton 4.0? Kom het ontdekken in deze boeiende panel discussie.

 

Thema’s: Industrialisatie, Foutloos monteren, Flexibiliteit, Just in Time, BIM, 3D printing, Monitoring & Sensors in concrete, …• Jef Marinus, FEBE


• Geert Goossens, Buildsoft


• Jona Michiels, Van Roey


• Dieter Froyen, Willemen Construct.


 

15:15

Panel 3:  Certificatie & Kwaliteit.

Met certificatie versterkt u uw reputatie en neemt u een voorsprong op uw concurrenten.

Omdat er in de bouw steeds meer aandacht naar kwaliteit gaat, vragen veel opdrachtgevers om BENOR-gecertificeerde producten. Zij geven de voorkeur aan productcertificatie boven andere technische productcontroles omdat certificatie veiliger en eenvoudiger is. Dit heeft ervoor gezorgd dat het label meer en meer opdrachtgevers uit de openbare en de privésector aanspreekt.

 

Thema’s: Voordelen, Uitdagingen, Charter FedBeton-Faba, CSC, Nieuwe Norm NBN B15-001 … en de aannemer ?


• Johan Baeten, FEDBETON

• Caroline Ladang, BeCert

• Patrice Dresse, BENOR, FABA

15:30 Workshops on line
  Student Contest
15:30 Award Ceremony
Student Contest