Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Wat is nieuw?

Agenda

BBG Youtube channel

Onze publicaties

Handboek Betontechnologie

Bestel uw handboek

De volledige herziene uitgave van het handboek betontechnologie, uitgegeven door de Belgische BetonGroepering is verschenen in september 2018. In vergelijking met de vorige uitgave (2006) bevat deze editie tot een derde meer inhoud om up-to-date te blijven met de evolutie van dit bijzondere materiaal.

Meer info

Syllabus

Basiskennis van beton

De Belgische BetonGroepering organiseert sinds 2009 - op dringende vraag van de betonsector - de cursus basiskennis van beton. Deze editie, geüpdatet in 2013, vormt de basis van de cursus die zich richt tot verschillende doelgroepen.

Denken we maar aan personen die bezig zijn met aspecten van verkoop, marketing of communicatie...

Meer info
NEW

Technische fiches Proeven

In samenwerking met OCCN en Probeton

BBG heeft besloten de bestaande fiches bij te werken en te verbeteren en nieuwe fiches op te stellen betreffende andere proeven die in het laboratorium gemeengoed zijn geworden ten gevolge van de evolutie van de normen, met name NBN EN 206 en NBN B15-001.

Deze gloednieuwe versie van de set fiches 2021 is dan ook verbeterd. BBG heeft samengewerkt met OCCN, BE-CERT, WTCB en PROBETON.

Meer info

Goed om te weten

Subsidies

KMO-portefeuille

Wie kan van deze subsidie genieten? KMO's en vrije beroepen. Er moet voldaan worden aan volgende voorwaarden:
de subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest. Een onderneming uit de privé-sector...

Ook erkende dienstverleners kunnen steun aanvragen voor zover ze een in aanmerking komende KMO zijn...

Meer info

Qfor

Qfor: Toon de wereld wat uw diensten uniek en betrouwbaar maakt!

Betonica Meer info