Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Publicaties Syllabus basiskennis van beton

Syllabus "Basiskennis van beton"

De Belgische BetonGroepering organiseert sinds 2009 – op dringende vraag van de betonsector – de cursus ‘basiskennis van beton’. Deze nieuwe editie ( september 2020), vormt de basis van de cursus die zich richt tot verschillende doelgroepen.
Denken we maar aan personen die bezig zijn met aspecten van verkoop, marketing of communicatie. Zij hoeven geen experten in de betontechnologie te zijn, maar om optimaal te kunnen functioneren is het wel handig om elementaire noties van beton te hebben.
Hetzelfde geldt voor heel wat personen die werken in technische diensten van betoncentrales, de prefab industrie, de aannemerij, studiebureaus, openbare diensten, …. Diepgaande betontechnologische kennis is niet altijd nodig, maar basiskennis zeker wel.
Elk jaar is er in de betonsector ook instroom van nieuwe mensen, vaak uit een andere sector. Het verwerven van een basiskennis als eerste stap naar de gevorderde cursus of andere technische cursussen is dan noodzakelijk.

De basiskennis over beton waarover een management assistente of een commercieel directeur moeten beschikken, is natuurlijk niet identiek aan die van iemand met een meer technische functie. De basiskennis van iemand uit de cementsector is niet gelijk aan die van iemand uit bijvoorbeeld een laboratorium of een certificatie-instelling
In een cursus gegeven door specialisten is het altijd mogelijk om accenten te leggen naargelang de specifieke doelgroepen die de cursus volgen. Bij het opmaken van een handboek over ‘basiskennis van beton’ is dat onmogelijk.

Daarom is dit handboek niet te beschouwen als de verzameling van alle kennis die moet gegeven worden of gekend zijn in het kader van de cursus. Het vormt vooral een belangrijke bron van informatie ter ondersteuning van de lessen en als naslagwerk.

Deze nieuwe editie 2013 werd verbeterd ten opzichte van die van 2010 die tot stand kwam in nauwe samenwerking tussen FedBeton (Federatie van stortklaar beton), BBG (Belgische BetonGroepering) en FEBELCEM (Federatie van de Belgische cementnijverheid).

Verkoopprijs:

Leden BBG: 110 €
Niet-leden BBG: 135 €

 

Bestel nu online de syllabus "Basiskennis van Beton"