Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Publicaties Technische fiches Proeven op beton

Technische fiches Proeven op beton

In samenwerking met CRIC-OCCN en Probeton heeft de Belgische BetonGroepering een reeks labofiches op punt gezet. Deze omvatten :

- alle proeven, die uitgevoerd worden in een betoncentrale en die vereist zijn in het kader van
   de BENOR certificatie voor beton;
- de belangrijkste controleproeven, vermeld in bepaalde toepassingsreglementen voor prefab
   betonproducten met BENOR-merk.

Deze fiches zijn speciaal opgezet voor laboranten, voor allen die betrokken zijn bij de bemonstering, de proeven en de certificatie en zij die werken in controlelaboratoria en certificeringsinstellingen.

Alle essentiële informatie over de verschillende proeven is samengebracht op geplastificeerde fiches. De respectievelijke normen fungeren hierbij als referentiedocument. De fiches bevatten telkens de volgende gegevens:

 - De nieuwste versie van de van kracht zijnde norm
 - Categorie (algemeen, granulaten, water, vers beton of verhard beton)
 - Doel van de proef
 - Verwijzingsnorm
 - Uitrusting
 - Uitvoeringsomstandigheden (monster, toepassingdomein, voorzorgen)
 - Werkwijze
 - Vermelding van de resultaten
 - Beperkingen of bijzonderheden

De geplastificeerde fiches kunnen zowel in het labo als op de werf gebruikt worden.
Omdat normen constant evolueren, zijn de laatste wijzigingen op een speciale manier aangegeven. Zo wordt de aandacht gevestigd op wat er recent is veranderd.

Sommige fiches handelen over aspecten van meer algemene aard die toch zeer belangrijk zijn zoals de veiligheid, de uitdrukking van de resultaten en hun nauwkeurigheid, de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheid.
Bovendien worden de proeven geïllustreerd met foto's en film: sommigen kunnen bekeken worden op de homepage van de website van BBG (u-tube).

Verkoopprijs:

Leden BBG: 120 €
Niet-leden BBG: 150 €

Hoe bestellen:

Door het sturen van een e-mail met daarin al uw gegevens alsook het gewenste aantal exemplaren naar j.crosiers@gbb-bbg.be.