Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Publicaties Technische fiches Proeven op beton

Technische fiches Proeven op beton

BBG heeft besloten de bestaande fiches bij te werken en te verbeteren en nieuwe fiches op te stellen betreffende andere proeven die in het laboratorium gemeengoed zijn geworden ten gevolge van de evolutie van de normen, met name NBN EN 206 en NBN B15-001.

 

Deze gloednieuwe versie van de set fiches 2021 is dan ook verbeterd. BBG heeft samengewerkt met OCCN, BE-CERT, WTCB en PROBETON.

 

Deze fiches bevatten :

 

 • alle proeven, die uitgevoerd worden in een betoncentrale en die met name vereist zijn in het kader van de BENOR-certificering van beton

 • de belangrijkste controleproeven, vermeld in bepaalde BENOR-toepassingsreglementen voor prefab betonproducten.

 

Deze fiches zijn hoofdzakelijk bestemd voor laboranten en voor al wie betrokken is bij monsterneming, proeven en certificering in controlelaboratoria en certificeringsbureaus.

 

Het geheel van de 44 fiches bevat:

 

 • alle proeven, die uitgevoerd worden in een betoncentrale en die met name vereist zijn in het kader van de BENOR-certificering van beton

 • de belangrijkste controleproeven die in sommige BENOR-toepassingsvoorschriften voor prefab-betonproducten worden vermeld

 • proeven die kenmerkend zijn voor zelfverdichtend beton

 • specifieke proeven (bv. gehalte aan staalvezels)

 • Algemene informatie (veiligheid, nauwkeurigheid van de metingen, afronding van getallen, metrologie, kalibratie, enz.)


Alle proeven worden samengevat onder de vorm van tweezijdig gelamineerde fiches met een samenvatting van de referentienorm en bevatten :

 

 • De meest recente versie van de geldende norm

 • De categorie (algemeen, granulaten, water, vers beton of verhard beton)

 • Doel van de proef

 • Referentienorm

 • Uitrusting

 • Uitvoeringsomstandigheden (proefmonster, toepassingsdomein, voorzorgsmaatregelen)

 • Werkwijze

 • Uitdrukking van de resultaten

 • Voorbehoud of bijzonderheden

 

De fiches zijn gelamineerd zodat ze zowel in het labo als op de werf kunnen gebruikt worden.

 

Omdat de normen voortdurend evolueren, zijn recente wijzigingen specifiek gemarkeerd om de aandacht te vestigen op wat is veranderd.

 

Andere, algemenere maar even belangrijke fiches hebben betrekking op aspecten als veiligheid, weergave van resultaten en nauwkeurigheid, herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid.

 

 

Verkoopprijs:

Leden BBG: 150 €
Niet-leden BBG: 200 €

 

Hoe bestellen:

Door het sturen van een e-mail met daarin al uw gegevens alsook het gewenste aantal exemplaren naar j.crosiers@gbb-bbg.be.