Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Opleiding Basiscursus

!! NIEUW : ARBEIDSDEAL & OPLEIDINGSVERPLICHTING !!

 

PROGRAMMA 2024

Inschrijving

 

Basiskennis van beton

 

 

 

Gedurende al meer dan 10 jaar organiseert de Belgische BetonGroepering een cursus basiskennis over beton.
Deze cursus wordt ondersteund door de syllabus “basiskennis van beton” waarvan zopas een gloednieuwe 2020-editie werd gepubliceerd.


De opleiding is vooral gericht op mensen die verantwoordelijk zijn voor de commerciële aspecten, marketing of communicatie. Zij hoeven geen deskundigen op het gebied van betontechnologie te zijn, maar om optimaal te kunnen functioneren is een kennis van de grondbeginselen van beton onontbeerlijk en een grote troef.

 

Deze gloednieuwe 2020-editie is verbeterd ten opzichte van de 2013-editie en is geüpdatet naar de 3 nieuwe Belgische betonnormen :
- NBN B15-001, de Belgische nationale bijlage bij de Europese betonnorm, NBN EN 206
- NBN B 15-007 op sierbeton
- NBN B 15-100 over de geschiktheid voor gebruik van cementen en toeslagstoffen.

Doel van de cursus

De cursus beoogt het verwerven van basiskennis over de bestanddelen, de samenstelling, de eigenschappen, de duurzaamheid, het voorschrijven, de controle en certificatie en het verwerken van beton. Op een vereenvoudigde manier komen alle aspecten van de betontechnologie aan bod. Op die manier vormt deze cursus te zijn, maar om optimaal te kunnen functioneren is een goede voorbereiding voor de cursus betontechnologie op gevorderd niveau.

De deelnemers zullen na het volgen van deze cursus beter vertrouwd zijn met het materiaal beton. Door hun grotere kennis zullen technische en commerciele contacten en besprekingen efficienter verlopen. Zij zullen de aard en het belang van wensen, vragen en eventuele problemen met betrekking tot de grondbeginselen van beton onontbeerlijk en een grote troef.

 

DOELGROEP


Deze cursus wordt georganiseerd voor diegenen die een betere basiskennis over beton wensen te verwerven. Zij staat open voor iedereen ongeacht zijn of haar functie of opleidingsprofiel (commercieel, technisch, management, secretariaat, transport, marketing, communicatie, …). Eisen met betrekking tot voorkennis worden niet gesteld.

ATTEST

Deelnemers die de volledige cursus afronden, ontvangen op het einde van de cyclus een deelnemingsattest op voorwaarde dat ze ten minste 5 van de 7 sessies hebben bijgewoond (tenzij ze een medische reden hebben - schriftelijk gemotiveerd). Ze kunnen dan ook deelnemen aan het examen. Een certificaat van voltooiing wordt uitgereikt aan de  deelnemers die voor het examen slagen.

HANDBOEK "BASISKENNIS VAN BETON" Nieuwe uitgave 2020


Het cursusmateriaal van de basiscursus bestaat uit de geïllustreerde presentaties van de sprekers, oefeningen, documentatie en het volledige nieuwe handboek (uitgave 2020) van de cursus.

 

 

ARBEIDSDEAL EN OPLEIDINGSVERPLICHTING !!

 

Let op!! 

Ondernemingen met gemiddeld 20 of meer werknemers moeten een individueel opleidingsrecht van meerdere dagen per jaar garanderen.
Het uitgangspunt is dat elke voltijdse werknemer voortaan beschikt over minstens vier (in 2023) of vijf (vanaf 2024) opleidingsdagen per jaar.
Voor deeltijders, en voor werknemers die geen volledig kalenderjaar in dienst zijn, geldt een pro rata. Schorsingen van de arbeidsprestaties hebben geen invloed op het opleidingsrecht. 

 

Heeft de firma gemiddeld minstens 10 maar minder dan 20 werknemers in dienst, dan gaat het slechts om één opleidingsdag per jaar.

 

Het aantal opleidingsdagen moet vastegelegd worden vóór 30 september.

Voor ondernemingen met gemiddeld minder dan 10 werknemers is er geen individueel opleidingsrecht voorzien.

Meer info

Subsidies

-CONSTRUCTIV komt in sommige gevallen financieel tussen.

Voor meer informatie, raadpleeg hun website  : Klik Hier

 

 

-KMO-Portefeuille

 


• De kmo-portefeuille werd op 1 december 2019 bijgestuurd. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% en een middelgrote onderneming 20% steun genieten voor investeringen in opleiding en advies.

• Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond voor een onderneming die gebruik wil maken van de kmo-portefeuille, 7.500 euro per jaar.


U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be (gebruik authorisatiecode DV.  O109 362 - opgelet 1ste karakter is een letter en geen cijfer) - Thema = Technologieverkenning, Innovatie, Personeelsmanagement..).

 

Let op!!

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding.

Tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties kan u de  subsidieaanvraag indienen.Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.

 

Indien u alleen aan het examen wenst deel te nemen zonder de cursus te volgen dan kan u hiervoor geen kmo-portefeuille aanvragen.


Wist je dat... registratie kmo-portefeuille gaat sneller via mailadres in KBO 

 

 

Bijkomende inlichtingen

Nadere informatie over deze cursus kan worden verkregen op het secretariaat van de BELGISCHE BETONGROEPERING (B.B.G.) bij: Pascale Hardy en Anastassia Kastelis

Terhulpsesteenweg, 6B – 1560 Hoeilaart.

tel. 0475/63.72.63


E-mail : p.hardy@gbb-bbg.be

E-mail : a.kastelis@gbb-bbg.be