Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Opleiding Basiscursus

PROGRAMMA 2020

Programma 2021 binnenkort op onze website

 

Basiskennis van beton

 

 

 

Op vraag van de sector heeft de Belgische Betongroepering een cursus opgezet die een opleiding over het geheel van de basiskennis van beton beoogt. De cursus duurt 7 halve dagen. Slagen in het examen leidt tot het behalen van het certificaat ‘Basiskennis van Beton’.

 

Deze cursus vervangt op geen enkele wijze de bestaande cursus ‘Betontechnologie’ (op gevorderd niveau) die 2 maal per jaar (Nederlandstalige en Franstalige versie) door de Belgische Betongroepering georganiseerd wordt en telkens loopt over 12 (volle) dagen.

DOEL VAN DE CURSUS


Deze cursus moet de deelnemers toelaten om een basiskennis over het materiaal beton te verkrijgen. Hij richt zich voornamelijk tot de nieuwkomers in de sector, al dan niet betrokken bij het productieproces of toepassingen van beton.

 

De cursus beoogt het verwerven van basiskennis over de bestanddelen, de samenstelling, de eigenschappen, de duurzaamheid, het voorschrijven, de controle en certificatie en het verwerken van beton. Op een vereenvoudigde manier komen alle aspecten van de betontechnologie aan bod. Op die manier vormt deze cursus een goede voorbereiding voor de cursus betontechnologie op gevorderd niveau.

 

De deelnemers zullen na het volgen van deze cursus beter vertrouwd zijn met het materiaal beton. Door hun grotere kennis zullen technische en commerciële contacten en besprekingen efficiënter verlopen. Zij zullen de aard en het belang van wensen, vragen en eventuele problemen met betrekking tot beton van medewerkers en klanten beter kunnen beoordelen en hierop preciezer kunnen inspelen.

 

DOELGROEP


Deze cursus wordt georganiseerd voor diegenen die een betere basiskennis over beton wensen te verwerven. Zij staat open voor iedereen ongeacht zijn of haar functie of opleidingsprofiel (commercieel, technisch, management, secretariaat, transport, marketing, communicatie, …). Eisen met betrekking tot voorkennis worden niet gesteld.

 

HANDBOEK "BASISKENNIS VAN BETON" Nieuwe uitgave 2020


Het cursusmateriaal van de basiscursus bestaat uit de geïllustreerde presentaties van de sprekers, oefeningen, documentatie en het volledige nieuwe handboek (uitgave 2020) van de cursus.

Subsidies

 

- Het FVB (Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid) komt in sommige gevallen financieel tussen.

Voor meer informatie, raadpleeg hun website : WWW.DEBOUW.BE.


-KMO-Portefeuille


• De kmo-portefeuille werd op 1 december 2019 bijgestuurd. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% en een middelgrote onderneming 20% steun genieten voor investeringen in opleiding en advies.

• Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond voor een onderneming die gebruik wil maken van de kmo-portefeuille, 7.500 euro per jaar.


U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be (gebruik authorisatiecode DV.  O109 362 - opgelet 1ste karakter is een letter en geen cijfer).).

Let op!! 

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties kan u de  subsidieaanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.


Wist je dat... registratie kmo-portefeuille gaat sneller via mailadres in KBO 

Nadere informatie over deze cursus kan worden verkregen op het secretariaat van de BELGISCHE BETONGROEPERING (B.B.G.) bij:

 

Pascale Hardy en Anastassia Kastelis

 

Vorstlaan  68 bt 12

1170 Brussel

tel. 02/645.52.39

fax 02/640.06.70


E-mail : p.hardy@gbb-bbg.be

E-mail : a.kastelis@gbb-bbg.be