Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Publicaties Handboek Betontechnologie

Handboek Betontechnologie

De volledige herziene uitgave van het handboek betontechnologie, uitgegeven door de Belgische BetonGroepering is verschenen in september 2018. In vergelijking met de vorige uitgave (2006) bevat deze editie tot een derde meer inhoud om up-to-date te blijven met de evolutie van dit bijzondere materiaal.


In deze editie werden de teksten grondig herwerkt. Alle nieuwe normen en technische ontwikkelingen komen aan bod. Ook de lay-out werd gemoderniseerd.  Aldus is het handboek betontechnolgie een echt referentiewerk geworden van meer dan 800 pagina’s in kleur. Niet minder dan 31 auteurs, verbonden aan universiteiten, onderzoekcentra, federaties of aan de industrie hebben eraan meegewerkt.


Klik hier om de lijst te downloaden van de hoofdstukken en hun auteurs, de coördinatiegroep, opvolgcomité en de herlezers.


Het handboek werd bijgewerkt op basis van de 3 nieuwe  Belgische betonnormen die verschenen in 2018:

•    NBN B 15-001, Belgische nationale bijlage bij de betonnorm NBN EN 206;
•    NBN B 15-007, de norm over zichtbeton;
•    NBN B 15-100, Methodologie voor de evaluatie en attestering van de gebruiksgeschiktheid
      van cementen en van toevoegsels bestemd voor beton

 

Klik hier voor de inhoudstafel.

 

 

 

 

  

 

Verkoopprijs:  

145 € (excl. 6% BTW) voor leden BBG
205€  (excl. 6% BTW) voor niet-leden.

Scholen en universiteiten genieten van een verminderd tarief naargelang het aantal exemplaren:

 

·        het 1ste tot 10de exemplaar wordt verkocht aan 65,00 € (excl. 6% BTW)

·        het 11de tot 20ste exemplaar wordt verkocht aan 60,00 € (excl. 6% BTW) en

·        alle bijkomende exemplaren worden verkocht aan 55,00 € (excl. 6% BTW)

 

Alle prijzen zijn exclusief verzendingskosten. Verzendingskost is 6,50€ per exemplaar (wordt goedkoper voor meerdere handboeken).

  

Het boek is verkrijgbaar bij de:

 

Belgische Betongroepering

Vorstlaan, 68 bus 12

1170 Brussel

Tel. 0476 67 52 83

info@gbb-bbg.be