Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Digitale Workshop Architectuur

Intro


Architectonisch beton-vriendelijk ontwerpen do’s & don’ts

In het kader van de Digital Concrete Day sloegen NAV en FEBELARCH de handen in elkaar en werkten een digitale infosessie uit rond de do’s en don’ts bij het ontwerpen en bouwen met architectonisch beton.

Elke architect streeft ernaar om het project te realiseren dat zo dicht mogelijk aansluit bij de verwachtingen. Met dit doel voor ogen, is architectonisch beton een goede keuze. Als ontwerper heb je immers meerdere sleutels in handen om dit waar te maken.

 

Tijdens deze sessie, opgebouwd in 5 delen, benoemt Vincent Termote in naam van FEBELARCH de basisregels die gelden bij het ontwerp, de uitvoering en de nazorg. De bedoeling is om tot een ontwerp te komen dat zonder ingrijpende wijzigingen gerealiseerd kan worden in architectonisch beton.

Architect Edwin Remmerie van BINST Architects brengt, ter illustratie van het werken met prefabbeton, het architecturale verhaal van WOODS, een studentenhome te Leuven. Hij licht daarbij zijn ervaringen toe rond het ontwerpen met prefabbeton en toetst daarbij de theorie aan de praktijk. Dit project won de FEBE Element Awards 2017.

 

 

Waarom architectonisch beton ?

Stabiliteit

Detaillering

Voor een goede resultaat

Case study