Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Archief Studiedagen studiedagen 2019 Studiedag Betonstraatstenen

STUDIEDAG BETONSTRAATSTENEN

Deze gaat door te Gent op 26 maart 2019 en wordt georganiseerd door de Belgische BetonGroepering (BBG) in samenwerking met het Opzoekingcentrum voor de Wegenbouw (OCW)  en de Federatie van de Belgische Cementindustrie (FEBELCEM)en geniet de steun van FEBE en FEBESTRAL.

 

 

 

DOEL VAN DE CURSUS

De cursus heeft tot doel een grondige kennis te krijgen in het ontwerp, het voorschrijven, het uitvoeren en de controle van verhardingen aangelegd met betonstraatstenen. Het belang van een correcte structuuropbouw, de link met het Standaardbestek 250 voor een correct voorschrijven en de goede materiaalkeuze worden toegelicht. Vervolgens worden uitvoeringstechnieken toegelicht en zal ingegaan worden op het onderhoud.
Een goede kwalitatieve verharding wordt pas bekomen als ook de kwaliteit van de materialen correct is. Certificatie speelt hierbij een belangrijke rol. Ook speciale toepassingen, zoals de waterdoorlatende verhardingen en de toepassing van grootformaattegels en geprefabriceerde betonplaten komen aan bod. Ten slotte wordt de dag afgesloten met een overzicht van mogelijke schade, waarbij vooral de nadruk gelegd wordt op het vermijden van deze schade.


DOELPUBLIEK

De cursus richt zich tot al diegenen die betrokken zijn bij het ontwerp, de uitvoering en de controle van verhardingen in betonstraatstenen.
De doelgroep bestaat uit ontwerpers, aannemers, studieburelen, controle- en certificatieorganismen, ingenieurs van de technische diensten van gemeenten, provincies en gewesten en iedereen die betrokken is bij het ontwerp, de materiaalkeuze, de uitvoering, de controle of het onderhoud van verhardingen aangelegd met betonstraatstenen.

CURSUSMATERIAAL

Het cursusmateriaal bestaat uit de presentaties van de sprekers, aangevuld met een digitale versie van de handleidingen van het OCW.


 

Programma

 

 

 

10h00 - 10h15    

Inleiding : Anastassia Kastelis, BBG

10h15 – 11h15Ontwerp en materiaalkeuze dr. ir. Anne Beeldens, AB-Roads
11h15 – 12h00

Uitvoering en onderhoud Dr.ir. Elia Boonen, OCW

12h00 – 12h45Lunch
12h45 – 13h30

Betonstraatstenen –Kwaliteit, certificatie en productengamma

Ing. Raf Pillaert, FEBESTRAL
13h30 – 14h15

Waterdoorlatende bestratingen Dr. ir. Anne Beeldens, AB-Roads

14h15 – 14h30Koffiepauze
14h30 – 15h15

Grootformaattegels en prefab betonplaten

Dr.ir. Elia Boonen

15h15 – 16h00

Pathologie: oorzaken en herstelmethode

Dr. ir. Anne Beeldens,AB-Roads

 

Lesgevers:

Dr.ir. Elia Boonen, OCW

Ing. Raf Pillaert, FEBE

Dr.ir. Anne Beeldens, AB-Roads

 

Plaats:

Feestzaal Molenhof

Heerweg-Noord 33, 9052 Gent