Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Groepering Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Overeenkomst.

· Onderhavige ‘Algemene Voorwaarden’ alsmede mogelijke eventuele ‘Bijzondere  Voorwaarden’ maken integraal deel uit van de onderlinge overeenkomst tussen contractant/klant en de Belgische BetonGroepering.

 

· Een voorlopige inschrijving is niet mogelijk.

 

· Elke inschrijving op een activiteit van BBG moet online gebeuren via de site
  www.gbb-bbg.be.

2. Schriftelijke bevestiging.

 

· Alle onderlinge afspraken moeten zonder uitzondering wederzijds schriftelijk worden bevestigd per brief of per mail. Enkel na bevestiging zijn de afspraken wederzijds bindend.

3. Betalingsvoorwaarden.

 

· Elke inschrijving op activiteiten van BBG wordt pas effectief na betaling van de
  electronische factuur.

· Al onze facturen zijn opgesteld en contant betaalbaar in Euro.

· Zonder afwijkende schriftelijke afspraken terzake moet de factuur volledig betaald zijn voor de aanvang van de activiteiten.

· In geval van elke geschil (i.v.m. de bevoegdheid, de interpretatie en/of de uitvoering van  de onderlinge overeenkomst, dat niet in der minne kan worden geregeld) zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

4. Definitief Programma, deelnemerslijst en klachten.

 

· De organisatoren van de cursussen en studiedagen verbinden zich ertoe om zo snel mogelijk, via de site van BBG, het definitief programma, sprekerslijst en eventuele wijzigingen kenbaar te maken.

· In de mate van het mogelijk, moeten allle klachten per mail medegedeeld  worden aan de secretaris - generaal van BBG.

5. Annuleringsvoorwaarden.

 

De gedeeltelijke of volledige annulering geeft aanleiding tot het aanrekenen van de volgende annuleringskosten:

 

-  Meer dan 8 weken voor het begin van de cursus of de studiedag:
    - 0 % van de gereserveerde diensten;

-  Tussen 8 en 4 weken voor het begin van de cursus of de studiedag:
    - 40 % van de gereserveerde diensten;

-  Tussen 4 en 2 weken voor het begin van de cursus of de studiedag:
    - 50 % van de gereserveerde diensten;

  Tussen 2 en 1 week voor het begin van de cursus of de studiedag:
    - 75 % van de gereserveerde diensten;

-  Minder dan 1 week voor het begin van de cursus of de studiedag:
    - 100 % van de gereserveerde diensten.

 

OPGELET

Bij een te klein aantal deelnemers heeft de Belgische BetonGroepering het recht een sessie te annuleren of naar een latere datum te verschuiven.

6. Foto’s

De foto’s en video’s die tijdens onze evenementen worden genomen zullen waarschijnlijk op onze website en sociale media geplaatst worden. Indien u hier niet mee akkoord gaat gelieve dit schriftelijk of per mail door te geven aan de secretaris-generaal. (a.kastelis@gbb-bbg.be)