Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Opleiding "A la carte" modules

Doel van de modules

Vanaf 2024 zal het mogelijk zijn om aparte modules te volgen zoals : 
cement, granulaten, vers beton verhard beton, hulpstoffen, toevoegsels en pigmenten, zicht- en architectonisch beton, controle en certificatie, bekisting, ontkisting, nabehandeling en verwerking, productie en transport, wapening en vezels en betonwegen.
Deze modules kunnen dus “à la carte” gevolgd worden. De modules duurzaamheid, specificatie en samenstelling zijn opgenomen in de cursus opfrissing van betontechnologie.


Deze modules (telkens op donderdag) voor gevorderden (ingenieurs, kwaliteitsingenieurs, plantmanagers, laboranten, onderzoekers, productie-ingenieurs, werfleiders, raadgevend ingenieurs,...) vindt plaats te Aalst op de campus Odisee : 

Kwalestraat 154,

9320 Aalst


Het doel van deze modules is het verschaffen van grondige kennis over specifieke aspecten van betontechnologie. 


De rode draad doorheen al de modules is gebaseerd op de nieuwe belangrijke betonnormen zoals  NBN EN 206 en zijn nationale aanvulling de nieuwe norm NBN B 15-001 van 2024 en op het handboek "Betontechnologie".

 

 

 

"A la carte" modules

Cursus Aantal lesuren Prijs  
Cement 1 Dag 300€ Programma  en inschrijving
Granulaten 1 Dag 300€ Programma  en inschrijving
Vers beton 2 uren 165€ Programma  en inschrijving
Hulpstoffen 1u15 150€ Programma  en inschrijving
Verhard beton 1/2 Dag 200€ Programma  en inschrijving
Toevoegsels en pigmenten 2 uren 165€ Programma  en inschrijving
Zichtbeton en architectonisch beton 1u30 150€ Programma  en inschrijving
Controle en certificatie 1/2 Dag met lunch 230€ Programma  en inschrijving
Bekistingen en bekistingstechnieken 1/2 Dag 200€ Programma  en inschrijving
Productie, transport en verwerking 1u30 150€ Programma  en inschrijving
Ontkisting, nabehandeling en bescherming 2u45 180€ Programma  en inschrijving
Wegenbeton 1/2 Dag 200€ Programma  en inschrijving