Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Opleiding Betonstraatstenen

CURSUS BETONSTRAATSTENEN

Foto ©FEBE

 

Deze cursus wordt georganiseerd door de Belgische BetonGroepering (BBG) in samenwerking met het Opzoekingcentrum voor de Wegenbouw (OCW) de Federatie van de Belgische Cementindustrie (FEBELCEM) en FEBE (FEBESTRAL).

DOEL VAN DE CURSUS


De cursus heeft tot doel een grondige kennis te krijgen in het ontwerp, het voorschrijven, het uitvoeren en de controle van verhardingen aangelegd met betonstraatstenen. Het belang van een correcte structuuropbouw, de link met het Standaardbestek 250 voor een correct voorschrijven en de optimale materiaalkeuze worden toegelicht. Vervolgens worden uitvoeringstechnieken toegelicht en zal ingegaan worden op het onderhoud.
Een goede kwalitatieve verharding wordt pas bekomen als ook de kwaliteit van de materialen correct is. Certificatie speelt hierbij een belangrijke rol. Ook speciale toepassingen, zoals de waterdoorlatende verhardingen en de toepassing van grootformaattegels en geprefabriceerde betonplaten komen aan bod. Ten slotte wordt de dag afgesloten met een overzicht van mogelijke schade, waarbij vooral de nadruk gelegd wordt op het vermijden van deze schade.

 

 

DOELPUBLIEK


De cursus richt zich tot al diegenen die betrokken zijn bij het ontwerp, de uitvoering en de controle van verhardingen in betonstraatstenen.
De doelgroep bestaat uit ontwerpers, aannemers, studieburelen, controle- en certificatieorganismen, ingenieurs van de technische diensten en iedereen die betrokken is bij het ontwerp, de materiaalkeuze, de uitvoering, de controle of het onderhoud van verhardingen aangelegd met betonstraatstenen.

CURSUSMATERIAAL


Het cursusmateriaal bestaat uit de presentaties van de sprekers.

 

- Prijs bevat koffie lunch cursusmateriaal documentatie

Subsidies


- Het FVB (Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid) komt in sommige gevallen financieel tussen.

Voor meer informatie, raadpleeg hun website : WWW.DEBOUW.BE.

- KMO-portefeuille

Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille, de opvolger van het BEA-systeem.

U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be (gebruik authorisatiecode DV.  O109 362 - !opgelet:1ste karakter is een letter en geen cijfer).

Let op!! 

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Tot 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus kan u de  subsidieaanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

 

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.

 

AANTAL LESUREN: 5.5