Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Planning van de cursus - 2024 - AALST

 

Versie van 27/11/2023: kan nog aangepast worden

 

 

Dag 1 - DONDERDAG 25/01/2024
 

08u00 - 08u30 Onthaal
08u30 - 09u30 Voorstelling BBG - Pascale Hardy
09u30 - 10u45 Beton, een veelzijdig materiaal - Rutger Vrijdaghs
10u45 - 11u00 Pauze
11u00 - 12u30 Cement (deel 1) - Steven Schaerlaerkens
12u30 - 13u30 Lunch
13u30 - 15u00 Cement (deel 2) 
15u00 - 15u15 Pauze
15u15 - 17u30 Cement + oefeningen

 

 

 

Dag 2 - DONDERDAG  01/02/2024
 

08u00-08u30 Onthaal
08u30-10u15 Inleiding in granulaten - Pieter Ballieu
10u15-10u30 Pauze
10u30-12u00 Kenmerken van granulaten - Pieter Ballieu
12u00-13u00 Lunch
13u00-14u30 Normen & lastenboeken Granulaten- Pieter Ballieu
14u30-14u45 Pauze
14u45-16u45 Oefeningen granulaten

 

 

 

DAG 3 - DONDERDAG 08/02/2024
 

08u00-08u30 Onthaal
08u30-10u30 Betonspecie en verhardend beton (+oefeningen) + hydratatie  - Geert De Schutter
10u30-10u45 Pauze
10u45-12u00 Hulpstoffen en water + oefeningen -  Christopher Bartczak
12u00-13u00 Lunch
13u00-15u00 Verhard beton  (deel 1)   - Rutger Vrijdaghs
15u00-15u15 Pauze
15u15-17u00 Verhard beton  (deel 2) + oefeningen   - Rutger Vrijdaghs

 

 

 

DAG 4 - DONDERDAG 22/02/2024
 

08u00-08u30 Onthaal
08u30-10u00 Duurzaamheid -  Geert De Schutter
10u00-10u15 Pauze
10u15-12u00 Duurzaamheid - Geert De Schutter
12u00-13u00 Lunch
13u00-15u00 Wapening - Luc Taerwe
15u00-15u15 Pauze
15u15-16u45 Vezels - Steven Pouillon

 

 

 

DAG 5 - 07/03/2024
 

08u00-08u30 Onthaal
08u30-10u30 Duurzaamheid  - Geert De Schutter
10u30-10u45 Pauze
10u45-12u00 Duurzaamheid - Geert De Schutter
12u00-13u00 Lunch
13u00-14u30 Specificatie van beton - Bart Craeye
14u30-15u00 Pauze
15u00-16u30 Specificatie van beton - Bart Craeye
   

 

 

DAG 6 - DONDERDAG 14/03/2024
 

08u00-08u30 Onthaal
08u30-10u45 Toevoegsels + Pigmenten -  Laurence De Meyst
10u45-11u00 Pauze
11u00-12u30 Colloïdaalbeton, schuimbeton, vuurvastbeton - Bart Jansens
12u30-13u30 Lunch
13u30-15u30 Samenstelling (deel 1) Geert De Schutter
15u30-15u45 Pauze
15u45-17:30 Samenstelling (deel 2)  Geert De Schutter

 

 

 

DAG 7 - DONDERDAG 21/03/2024
 

08u00-08u30 Onthaal
08u30-10u00 Samenstelling (deel 3) Peter Minne
10u00-10u15 Pauze
10u15-12u30 Samenstelling (oefeningen) Peter Minne
12u30-13u30 Lunch
13u30-15u00 Hogesterkte beton, UHSB, zwaar beton, licht beton - Peter Minne
15u00-15u15 Pauze
15u15-17u00 Zichtbeton en architectonisch beton - Arnaud Tandt

 

 

 

DAG 8 - DONDERDAG  28/03/2024
 

08u00 Onthaal
08u15-10u15

Bezoek aan een cementfabriek

Gelieve veiligheidsschoenen + helm+ fluo jas mee te brengen.

11u00- 12u30 Controle en certificatie - Pascale De Kesel
12u30-13u30 Lunch
13u30-15u15 Controle en certificatie  - Pascale De Kesel
15u15-15u30 Pauze
15u30-17u00 Toevoegsels - oefeningen

 

 

DAG 09 - DONDERDAG 18/04/2024
 

08u00-08u30 Onthaal
08u30-10u30 Bekistingen en bekistingstechnieken - Brecht Diependaele
10u30-10u45 Pauze
10u45-12u15 Bekistingen en bekistingstechnieken - Brecht Diependaele
12u15-13u15 Lunch
13u15-15u00 Zelfverdichtend beton, vezelbeton, spuitbeton - Rutger Vrijdaghs
15u00-15u15 Pauze
15u15-17u15 Productie, transport en verwerking - Karina Cools

 

DAG 10 - DONDERDAG 25/04/2024
 

08u00-08u30 Onthaal
08u30-10u30 Wegenbeton (deel 1)- Luc Rens
10u30-10u45 Pauze
10u45-12u00 Wegenbeton (deel 2) -   Luc Rens
12u00-13u30 Lunch
13u30-15u00 Ontkisting, nabehandeling en bescherming (deel 1)  Nicole Dilissen
15u00-15u15 Pauze
15u15-16u30 Ontkisting, nabehandeling en bescherming (deel 2) Nicole Dilissen

 

 

DAG 11 - DONDERDAG - 16/05/2024
 

08u00-08u30 Onthaal
08u30-10u30 Herhaling en oefeningen - P. Hardy
10u30-10u45 Pauze
10u45-12u30 Herhaling en oefeningen  P.Hardy
12u30-13u30 Lunch
13u30-15u00 Oefeningen, case studies - deel I  Bart Craeye 
15u00-15u15 Pauze
15u15-16u30 Oefeningen, case studies - deel II  - Bart Craeye

 

DONDERDAG 30/05/2024

08u00-08u30

Onthaal

08u30-13u00

Examen GESLOTEN boek

 

10 OKTOBER 2024 Brabanthal Leuven

12u00

Onthaal

12u00-21u00

Concrete Day 2024

 

 

LESGEVERS
P. Ballieu :Quality Expert Aggregates, HOLCIM
C. Bartczak: R & D Manager, SCHEPENS
B. Craeye: Docent, Universiteit Antwerpen - EMIB lab & Odisee Hogeschool, onderzoekskern DUBiT
P. De Kesel: Certification expert & auditor, BE-CERT
L. De Meyst: Certification expert & auditor, BE-CERT
B. Diependaele: Technical Manager, DOKA
N.Dilissen: Project leader – Concrete Technology BUILDWISE
G. De Schutter: Hoogleraar, UGENT, Labo Magnel voor Betononderzoek
P. Hardy: Raadgevend ingenieur, Technologie Cement en Beton, BBG
B. Jansen: Technical Advisor, Heidelberg Materials
P. Minne: Docent, Afdeling Bouwkunde, KAHO SINT-LIEVEN, KULeuven in GENT
S. Schaerlaerkens:Technical Support Manager - Standardization Cement & Concrete,HOLCIM
A. Tandt: Raadgevend ingenieur, FEBELCEM
L. Rens: Raadgevend Ingenieur,  Infrastructuur, FEBELCEM
L. Taerwe: Emeritus Gewoon Hoogleraar UGENT, Labo Magnel voor Betononderzoek.
R. Vrijdaghs:  Assistent professor in resilient structures KULeuven

  

 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

 

Data
25 januari
1, 8, en 22 februari
7, 14, 21 en 28 maart
18 en 25 april
16 en 30 mei (EXAMEN)

 

Inschrijvingsgeld :

 

Inbegrepen zijn:

- cursusmateriaal, handboek Betontechnologie (nieuwe versie 2018), geconsolideerde versie normen NBN EN 206 &  NBN EN B15-001,  kopies van de slides, documentatie,...

- bezoeken

- lunches en koffiepauzes

- deelname aan Concrete Day 

Leden Deelnameprijs is 2800 €
niet-leden. Deelnameprijs is 3000 €


BTW niet van toepassing: art 44.

 

 

Indien u alleen wenst deel te nemen aan het examen kost dit 675 €.

 

PLAATS

Aalst

Kwalestraat 154,

9320 Aalst

 

SUBSIDIES

- Het FVB (Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid) komt in sommige gevallen financieel tussen.

Voor meer informatie, raadpleeg hun website : WWW.DEBOUW.BE.


- KMO-portefeuille

Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille, de opvolger van het BEA-systeem. De subsidie loopt nu op tot 40%!

Opgelet: de subsidie van 40 % telt voor het factuurbedrag excl. BTW.
U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be (gebruik authorisatiecode DV.  O109 362 - !opgelet:1ste karakter is een letter en geen cijfer - Thema = Technologieverkenning, Innovatie, Personeelsmanagement.).

 

Let op!! 

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Tot 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus kan u de  subsidieaanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.

 

 

 


Inschrijving online

Graag invulling van dit inschrijvingsformulier


Aantal inschrijvingen* :  
 
Geslacht* : M
V
Naam* :
Voornaam* :
Taal* : Nl
Fr
Functie* :
Email* :
De ingeschreven persoon krijgt
een bevestiging per mail
Tel* :
Gsm :
Kies* : 2024 - Cursus Betontechnologie - Aalst:

NIET - Leden BBG : 3000€ (Excl BTW)
LEDEN BBG : 2800€ (Excl BTW)
Examen : 675€ (Excl BTW)

Firma  
 
Firma* :
Adres* :
Postcode* :
Gemeente* :
Land* :
Tel (algemeen)* :
Fax :  
BTW* :
Vermeld NO indien niet onderworpen
 
Uw ref :  
 
Gegevens van de persoon naar wie de factuur per email zal opgestuurd worden
 
Naam* :
Voornaam* :
Tel (direct) :  
Email* :
De ingeschreven persoon krijgt
een bevestiging per mail
 
Opleidingscheques :
 
Commentaar :
 
  (*) = Verplicht
 
Klik hier om u on line in te schrijven als lid van de Belgische Betongroepering.