Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Opleiding Bouwen met prefab beton

Bouwen met prefab beton

 

In de cursus “Bouwen met prefab beton” delen experten op systematische wijze hun vakkennis over prefab betonproducten, draagsystemen in prefabbeton, verbindingen, ontwerpaspecten, transport en montage, robuustheid en impact op circulariteit.

 

Deze cursus is een gezamenlijke organisatie van ie-net - FEBE - BBG en richt zich tot iedereen die meer wil weten over prefab beton. 
Prefabricatie is een belangrijk onderdeel van de industrialisatie van de bouw.  Het houdt de bouw betaalbaar en kwaliteitsvol. Het gebruik van prefab beton vergt ook minder arbeidskrachten op de werf. Voeg daar nog belangrijke troeven aan toe op het vlak van circulariteit, om het toenemend belang van prefab beton in de bouwpraktijk te begrijpen. Vandaag wordt prefab beton reeds toegepast in meer dan één op de drie betonbouw projecten.

 

Het doel van de cursus is om:
1. Specifieke kennis en vaardigheden aan te reiken die de cursisten toelaat verder aan de slag te gaan met het ontwerp en de uitvoering van prefab betonnen constructies.
2. Het belang, de mogelijkheden en de beperkingen van de toepassing van geprefabriceerd beton, als een veelvuldig toegepaste bouwmethode in de bouw, te begrijpen.
3. Begrip hebben hoe geprefabriceerd beton past in circulair bouwen en duurzaamheid.

 

Deze Nederlandstalige cursus omvat 5 lesdagen en wordt als één geheel aangeboden. Het volgen van afzonderlijke lessen is niet mogelijk.

 

dag 1 : 10/10/2023
Inleiding - Stabiliteit van prefab constructies - Case
dag 2 : 17/10/2023
Prefab voor civiele bouwtechnieken - Constructieve verbindingen - Case
dag 3 : 24/10/2023
Constructieve integriteit - Voortschrijdende instorting - Transport en montage - Architectonisch beton - Case
dag 4 : 21/11/2023
Ontwerp en berekening van prefab betonelementen - Brandweerstand - Case
dag 5 : 28/11/2023
Ontwerp en berekening van voorgespannen elementen - Normalisatie - Prefab beton in circulaire context - Innovatie - Case

Werfbezoek : 7 november 2023 bij Willy Naessens Group - praktische details volgen in de loop van de cursus

 

Dagindeling voor alle lessen:

13.45u: ontvangst
14.00u: lesdelen 1-2-3, onderbroken door Q&A en pauzes
17.30u: broodjes
18.00u: lesdeel 4
19.15u: cases
19.45u: Q&A
20.00u: einde

 

DOELGROEP - VOORKENNIS - DOCENTEN

Doelgroep & voorkennis

De cursus richt zich tot alle actoren betrokken bij betonbouw die verdere kennis willen verwerven over geprefabriceerde betonconstructies. De opleiding is zowel bedoeld voor beginners/starters, als voor diegenen die hun kennis willen opfrissen of verruimen met recente inzichten. Hoewel de invalshoek vooral gebouwen zijn, zal bij uitbreiding ook ingegaan worden op civiele constructies. Hierbij richt de cursus zich op medewerkers van:

•    Bedrijven actief in geprefabriceerde betonproducten en systemen.

•    Algemene aannemingsfirma’s en firma’s die prefab bouwwerken uitvoeren.

•    Ingenieurs- en architectenbureaus betrokken bij de studie en het ontwerp van constructies waarin geprefabriceerd beton kan worden of wordt toegepast.

•    Studiebureaus die zich onder meer toeleggen op het ontwerp van prefab betonconstructies.

•    Technische raadgevers van overheidsdiensten, controleorganismen en verzekeringsmaatschappijen.

•    Private of publieke instellingen betrokken bij het beheer van bouwkundig patrimonium, en onderzoekscentra;
Er wordt van uitgegaan dat deelnemers van de cursus vertrouwd zijn met beton als een bouwmateriaal en met de basisprincipes van gewapend en voorgespannen beton.

 

Het aantal deelnemers is beperkt tot 40.
De deelnemers die alle lessen gevolgd hebben ontvangen een attest van deelname. Er is geen examen voorzien op het einde van de opleiding.

 

Docenten

-David Judith, CONIX RDBM Architects
-De Meyer Frederick, Seco
-Durnez Maarten, Enjoy Concrete
-Gruyaert Elke, KU Leuven
-Horckmans Johan, Probeton
-Maas Stef, FEBE
-Marinus Jef, FEBE
-Matthys Stijn, UGent
-Minne Peter, KU Leuven
-Termote Vincent, Loveld
-van der Zee Pieter, Ergon
-Veys Johan, Ergon

Voor het werfbezoek bij Willy Naessens Group mogen we rekenen op de medewerking van Wim Moerman en Thomas De Vogelaere.

 

Plaats

INGENIEURSHUIS

Desguinlei 214

2018 Antwerpen

 

PRIJS : VOLLEDIGE CURSUS

 

€ 2.350 voor niet-leden
€ 1.645 voor individuele leden ie-net (factuur op privé-adres)
€ 1.645 voor ie-net bedrijfspartners
€ 1.645 voor leden BBG en FEBE (vraag uw kortingscode op bij ie-net)
€ 1.175 voor individuele leden
< 30j & > 65j (factuur op privé-adres)

 
De deelnemingsbijdrage houdt in: volledige cursus, maaltijden, werfbezoek

Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW

 

Klik hier om u in te schrijven.