Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Opleiding Cursus Betonwegen

CURSUS BETONWEGEN 2021 - 2022

Photo: André Nullens

 

Deze cursus wordt georganiseerd door de Belgische BetonGroepering (BBG) in samenwerking met  de Federatie van de Belgische Cementnijverheid (FEBELCEM). Deze cursus geniet de steun van de Federatie van Stortklaar Beton (FedBeton),van het Opzoekingcentrum voor de Wegenbouw (OCW) en FEBESTRAL.

 

DOEL VAN DE CURSUS


Deze cursus laat de deelnemers toe een grondige kennis te verwerven over de verschillende aspecten van betonwegen. Hij is een logisch vervolg op de wintercursus die aan het OCW gegeven wordt en op de cursus betontechnologie die door de BBG georganiseerd wordt. Hij vormt een onmisbare aanvulling voor iedereen die te maken heeft met betonwegen.

De verschillende facetten van betonwegen komen erin aan bod : verhardingen in platenbeton, in doorgaand gewapend beton, de samenstelling van beton voor de wegenbouw, het onderhoud en de herstelling van het wegdek, esthetische bekledingen in gekleurd uitgewassen beton en in printbeton, cementgebonden funderingen.

 

DOELPUBLIEK


Deze cursus richt zich tot al diegenen die betrokken zijn bij het ontwerp, de uitvoering en de controle van betonwegen.

De doelgroep bestaat uit ingenieurs, aannemers, verantwoordelijken van betoncentrales, studieburelen, controle- en certificatieorganismen, ingenieurs van technische diensten in de gemeenten, provincies en gewesten.

 

METHODOLOGIE


De cursus zal bestaan uit een theoretisch gedeelte en een gedeelte waarin oefeningen, verbeteringen en discussies gepland zijn. De oefeningen zullen gegeven worden in de vorm van groepswerk. Dit vereist een actieve deelname van de studenten waardoor zij een zo groot mogelijk voordeel uit de cursus kunnen halen. De verbeteringen en opmerkingen van de aanwezige experten–sprekers zullen een succesvolle interactie tussen de deelnemers bevorderen.

 

CURSUSMATERIAAL


Het cursusmateriaal zal samengesteld zijn uit de geïllustreerde presentaties van de sprekers, aangevuld met een begeleidende tekst.

De typebestekken voor de wegenbouw van de drie Belgische gewesten zullen de rode draad vormen voor de 6 modules. Telkens dit nodig geacht wordt, zal er aan gerefereerd worden om de presentaties van de sprekers te ondersteunen en de deelnemers met de inhoud ervan vertrouwd te maken.

 

GETUIGSCHRIFT


De deelnemers die de opleiding volgen, kunnen op het einde van elk cursusdeel een getuigschrift aanvragen.

 

SUBSIDIES

-CONSTRUCTIV komt in sommige gevallen financieel tussen.

Voor meer informatie, raadpleeg hun website :klik hier


-KMO-Portefeuille

Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille, de opvolger van het BEA-systeem.


• De kmo-portefeuille werd op 1 december 2019 bijgestuurd. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% en een middelgrote onderneming 20% steun genieten voor investeringen in opleiding en advies.

• Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond voor een onderneming die gebruik wil maken van de kmo-portefeuille, 7.500 euro per jaar.


U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be (gebruik authorisatiecode DV.  O109 362 - opgelet 1ste karakter is een letter en geen cijfer).).

Let op!! 

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Tot 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus kan u de  subsidieaanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.


Wist je dat... registratie kmo-portefeuille gaat sneller via mailadres in KBO

 

Aantal lesuren voor deze cursus  : 24

 

klik hier voor het programma van 2021 en 2022