Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Opleiding Cursus Betonwegen

PROGRAMMA

Inschrijving

 

 

 

Cursus Betonwegen

 

 

 

Photo: André Nullens

 

Deze cursus wordt georganiseerd door de Belgische BetonGroepering (BBG) in samenwerking met  de Federatie van de Belgische Cementnijverheid (FEBELCEM). Deze cursus geniet de steun van de Federatie van Stortklaar Beton (FedBeton),van het Opzoekingcentrum voor de Wegenbouw (OCW) en FEBESTRAL.

 

 

 

 

!! NIEUW : ARBEIDSDEAL & OPLEIDINGSVERPLICHTING !!

DOEL VAN DE CURSUS


Deze cursus laat de deelnemers toe een grondige kennis te verwerven over de verschillende aspecten van betonwegen. Hij is een logisch vervolg op de wintercursus die aan het OCW gegeven wordt en op de cursus betontechnologie die door de BBG georganiseerd wordt. Hij vormt een onmisbare aanvulling voor iedereen die te maken heeft met betonwegen.

De verschillende facetten van betonwegen komen erin aan bod : verhardingen in platenbeton, in doorgaand gewapend beton, de samenstelling van beton voor de wegenbouw, het onderhoud en de herstelling van het wegdek, esthetische bekledingen in gekleurd uitgewassen beton en in printbeton, cementgebonden funderingen.

 

DOELPUBLIEK


Deze cursus richt zich tot al diegenen die betrokken zijn bij het ontwerp, de uitvoering en de controle van betonwegen.

De doelgroep bestaat uit ingenieurs, aannemers, verantwoordelijken van betoncentrales, studieburelen, controle- en certificatieorganismen, ingenieurs van technische diensten in de gemeenten, provincies en gewesten.

 

METHODOLOGIE


De cursus zal bestaan uit een theoretisch gedeelte en een gedeelte waarin oefeningen, verbeteringen en discussies gepland zijn. De oefeningen zullen gegeven worden in de vorm van groepswerk. Dit vereist een actieve deelname van de studenten waardoor zij een zo groot mogelijk voordeel uit de cursus kunnen halen. De verbeteringen en opmerkingen van de aanwezige experten–sprekers zullen een succesvolle interactie tussen de deelnemers bevorderen.

 

CURSUSMATERIAAL


Het cursusmateriaal zal samengesteld zijn uit de geïllustreerde presentaties van de sprekers, aangevuld met een begeleidende tekst.

De typebestekken voor de wegenbouw van de drie Belgische gewesten zullen de rode draad vormen voor de 6 modules. Telkens dit nodig geacht wordt, zal er aan gerefereerd worden om de presentaties van de sprekers te ondersteunen en de deelnemers met de inhoud ervan vertrouwd te maken.

 

GETUIGSCHRIFT


De deelnemers die de opleiding volgen, kunnen op het einde van elk cursusdeel een getuigschrift aanvragen.

 

 

 

 

ARBEIDSDEAL EN OPLEIDINGSVERPLICHTING !!

 

Let op!! 

Ondernemingen met gemiddeld 20 of meer werknemers moeten een individueel opleidingsrecht van meerdere dagen per jaar garanderen.
Het uitgangspunt is dat elke voltijdse werknemer voortaan beschikt over minstens vier (in 2023) of vijf (vanaf 2024) opleidingsdagen per jaar.
Voor deeltijders, en voor werknemers die geen volledig kalenderjaar in dienst zijn, geldt een pro rata. Schorsingen van de arbeidsprestaties hebben geen invloed op het opleidingsrecht. 

 

Heeft de firma gemiddeld minstens 10 maar minder dan 20 werknemers in dienst, dan gaat het slechts om één opleidingsdag per jaar.

 

Het aantal opleidingsdagen moet vastegelegd worden vóór 30 september.

Voor ondernemingen met gemiddeld minder dan 10 werknemers is er geen individueel opleidingsrecht voorzien.

Meer info

SUBSIDIES


-CONSTRUCTIV komt in sommige gevallen financieel tussen.

Voor meer informatie, raadpleeg hun website :klik hier


-KMO-Portefeuille

Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille, de opvolger van het BEA-systeem.


• De kmo-portefeuille werd op 1 december 2019 bijgestuurd. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% en een middelgrote onderneming 20% steun genieten voor investeringen in opleiding en advies.

• Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond voor een onderneming die gebruik wil maken van de kmo-portefeuille, 7.500 euro per jaar.


U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be (gebruik authorisatiecode DV.  O109 362 - opgelet 1ste karakter is een letter en geen cijfer). - Thema = Technologieverkenning, Innovatie, Personeelsmanagement.).

Let op!! 

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Tot 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus kan u de  subsidieaanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.


Wist je dat... registratie kmo-portefeuille gaat sneller via mailadres in KBO

 

Aantal lesuren voor deze cursus  : 24

 

klik hier voor het programma van 2023/2024

 

 

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Nadere informatie over deze cursus kan worden verkregen op het secretariaat van de

BELGISCHE BETONGROEPERING (BBG) bij Anastassia Kastelis

 

Terhulpsesteenweg, 6B – 1560 Hoeilaart.

Tel. 0476/67.52.73

E-mail : a.kastelis@gbb-bbg.be - E-mail : info@gbb-bbg.be