Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Opleiding Cursus Betonwegen Cursus Betonwegen 2018 - GENT

* De overheid heeft opnieuw besloten om de maatregelen te verstrengen. Vanaf 18/11/2020 zullen de cursussen verder online georganiseerd worden.

 

 

CURSUS BETONWEGEN - GENT 2020

Deze cursus wordt georganiseerd door de Belgische BetonGroepering (BBG) in samenwerking met de Federatie van de Belgische Cementindustrie (FEBELCEM) en OCW.

Deze cursus geniet de steun van de Federatie van Stortklaar Beton (FedBeton).

CURSUSPROGRAMMA

De lessen gaan steeds door van  10.00u tot 16.00u  ( middagpauze - broodjesbuffet en koffiepauze in de namiddag)

Reeks 1

05/02/2020

Inleiding – Uitvoering - Platenbeton

-    Inleiding
-    Uitvoering

 

-  Platenbeton

o    Ontwerp

o    Uitvoering

o    Voegen- en wapeningsplan

o    Oefening

19/02/2020

Doorgaand gewapend beton – Specifieke toepassingen
-    Doorgaand gewapend beton
o    Ontwerp

o    Uitvoering

o    Oefening

-    Specifieke toepassingen
o    Fietspaden

o    Busbanen

o    Trambusbanen

o    Rotondes

o    Overlays – Inlays - UTW

04/03/2020Samenstelling van wegenisbeton
-    Samenstellende bestanddelen
-    Mengselontwerp
-    Certificatie
-    Oefening


Reeks 2


* De overheid heeft opnieuw besloten om de maatregelen te verstrengen. Vanaf 18/11/2020 zullen de cursussen verder online georganiseerd worden.

!! NIEUWE DATA

 

18/11/2020

 

10:00-11:45

"Bouwklassen & Standaardstructuren"

dr. ir. Anne Beeldens, AB-Roads

 

"Dimensionering"

ir. Luc Rens, FEBELCEM

11:45-13:00

Pauze

 


13:00-14:30

"Cementgebonden funderingen : Types en proeven"

dr. ir. Anne Beeldens, AB-Roads
 
“Cementgebonden funderingen : verwerking – problematiek reflectiescheuren”
ir. Luc Rens, FEBELCEM
14:30-15:00

Pauze

 
15:00-16:00

“Cementgebonden funderingen : duurzaamheid, erosiegevoeligheid”

ir. Luc Rens, FEBELCEM
  “In situ recyclage van wegen door stabilisatie met cement”

ir. Luc Rens, FEBELCEM
 

02/12/2020

 
10:00-12:00 "Herstelling en onderhoud"
Inleiding
dr. ir. Anne Beeldens, AB-Roads

 

"Conditieonderzoek"

dr. ir. Anne Beeldens, AB-Roads

 

"Herstellen platenbeton en UFT"

ir. Luc Rens, FEBELCEM  

 

Pauze

 

13:00-14:20

“Stabilisatie verhardingen in platenbeton” ir. Luc Rens, FEBELCEM
 

 

“Herstellen DGB”

ir. Luc Rens, FEBELCEM

 

Pauze

 

14:50-16:00

“Oppervlakbehandelingen”

ir. Luc Rens, FEBELCEM

 

“Pathologie” dr. ir. Anne Beeldens, AB-Roads
 

 

16/12/2020

 

10:00-12:00

"Esthetische toepassingen: gekleurd uitgewassen beton"

ir. Luc Rens, FEBELCEM

 

"Gefigureerd beton"

dr. ir. Anne Beeldens, AB-Roads

 

Pauze

 

12:00-14:00

"Geleide syntheseoefening en vragen"

 

SPREKERS

 

A. BEELDENS    Raadgevend ingenieur en zaakvoerder AB-Roads  

L. RENS             Raadgevend Ingenieur – Infrastructuur, FEBELCEM


PRAKTISCHE INLICHTINGEN


De deelnameprijs per reeks bedraagt 880 € voor leden van BBG en  1080 € voor niet-leden. 

De deelnameprijs omvat:

 

- Cursusmateriaal: slides, documentatie

- Oefeningen en verbeteringen

- Koffiepauzes

- Broodjes lunch

Opgelet: het aantal inschrijvingen is beperkt tot 25.

Bij een te klein aantal deelnemers heeft de Belgische BetonGroepering het recht de sessie te annuleren of naar een latere datum te verschuiven.

Subsidies

 

- CONSTRUCTIV komt in sommige gevallen financieel tussen.

Voor meer informatie, raadpleeg hun website : 

https://www.constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Opleiding/Opleidingen-en-tussenkomsten/Tussenkomsten-en-inplannen-van-opleidingen/Toepassing-sectorale-mandaatregeling-VOV.aspx


Opleidingscheques


Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille, de opvolger van het BEA-systeem. De subsidie loopt nu op tot 40%!

 

Let op!! 

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Tot 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus kan u de  subsidieaanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.

U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be (gebruik authorisatiecode DV.  O109 362 - opgelet 1ste karakter is een letter en geen cijfer). 

What do you want to do ?

New mail<button id="mailtooptieemailCopyClipboard">Copy</button><textarea id="mailtooptietextSelectAreaCopy"></textarea>

 

PLAATS

Feestzaal Molenhof

Heerweg-Noord 33, 9052 Gent

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Nadere informatie over deze cursus kan worden verkregen op het secretariaat van de

BELGISCHE BETONGROEPERING (BBG) bij Anastassia Kastelis

 

Vorstlaan  68, bt 12 

1170 Brussel

tel. 02/645 52 37

 

E-mail : a.kastelis@gbb-bbg.be - E-mail : info@gbb-bbg.be