Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Opleiding Herstelling van Beton

!! NIEUW : ARBEIDSDEAL & OPLEIDINGSVERPLICHTING !!

 

 

 

 

 

 

HERSTELLING VAN BETON

Deze cursus wordt georganiseerd door de Belgische BetonGroepering in samenwerking met FEREB, BUILDWISE, BCCA en Universiteit Gent (Labo Magnel - Vandepitte).

Het herstellen en opknappen van betonuitvoeringen is zeer belangrijk in de bouwsector. Immers, niet alleen de voorschriften en regelgevingen worden strenger, maar ook de eisen gesteld door de controleorganismes. Deze evolutie gaat hand in hand met een algemene verhoging van het kwaliteitsniveau van alle betonherstellings- en beschermingswerken.
Beton is een duurzaam en hoogwaardig materiaal op voorwaarde dat het ontwerp, de samenstelling en de verwerking gebeuren volgens de regels van de kunst. De levensduur wordt voor een groot deel bepaald door de nabehandeling.
Beton dat aan slechte weersomstandigheden, mechanische, chemische of fysieke aantastingen wordt blootgesteld kan mettertijd hieronder lijden.  Aangetast beton kan bijna altijd hersteld worden, op voorwaarde dat de juiste diagnose wordt gesteld en de juiste hersteltechniek wordt gekozen en uitgevoerd.

Doel van de cursus

Na het volgen van de cursus zijn de deelnemers in staat om de praktische uitvoering van de verschillende herstellingstechnieken  op de werf zelfstandig te begrijpen en te volgen. Ook de technische en administratieve follow-up van de verschillende procedures vormt geen probleem meer.
Deze door BBG georganiseerde cursus houdt het midden tussen een post-universitaire vorming (georganiseerd door Labo Magnel verbonden aan de Universiteit van Gent en door het departement Argenco verbonden aan de universiteit van Luik) en een praktische cursus inzake hersteltechnieken bestemd voor arbeiders (georganiseerd door BCCA).

Doelpubliek

Werfverantwoordelijken, werfleiders, architecten, voorschrijvers, studiebureaus, technisch personeel van het architecturaal erfgoed, controleurs, certificeerders, …

 

 

Vereiste voorkennis

Een goede kennis van het materiaal beton is noodzakelijk.

 

 

Cursusondersteuning

Het lesmateriaal bestaat uit copies van de slides gegeven door de verschillende lesgevers evenals technische documentatie. Het referentieel « TV 231 - Herstelling en bescherming van beton » van het WTCB is hierbij inbegrepen.

 

 

Examen

Deelnemers die de volledige cursus hebben gevolgd mogen deelnemen aan het examen.
Het is een gesloten-boek examen waarbij getest wordt of men beschikt over de noodzakelijke kennis inzake het herstellen van beton.
Een geslaagd examen geeft recht op een getuigschrift van BBG.
Voor bedrijven die actief betonherstellingen uitvoeren bestaat de mogelijkheid (onder voorbehoud van goedkeuring door de verschillende belanghebbende partijen van het schema) deze personenattestering te laten activeren onder het schema van de Procescertificatie voor betonherstellingsbedrijven Niveau B.
Personen die enkel en alleen aan het examen willen deelnemen zonder de volledige cursus te hebben gevolgd, moeten zich op voorhand online inschrijven (vakje «alleen examen » aanvinken). Het verschuldigde bedrag dient minsten 3 weken vóór de datum van het examen betaald te worden.

 

 

ARBEIDSDEAL EN OPLEIDINGSVERPLICHTING !!

 

Let op!! 

Ondernemingen met gemiddeld 20 of meer werknemers moeten een individueel opleidingsrecht van meerdere dagen per jaar garanderen.
Het uitgangspunt is dat elke voltijdse werknemer voortaan beschikt over minstens vier (in 2023) of vijf (vanaf 2024) opleidingsdagen per jaar.
Voor deeltijders, en voor werknemers die geen volledig kalenderjaar in dienst zijn, geldt een pro rata. Schorsingen van de arbeidsprestaties hebben geen invloed op het opleidingsrecht. 

 

Heeft de firma gemiddeld minstens 10 maar minder dan 20 werknemers in dienst, dan gaat het slechts om één opleidingsdag per jaar.

 

Het aantal opleidingsdagen moet vastegelegd worden vóór 30 september.

Voor ondernemingen met gemiddeld minder dan 10 werknemers is er geen individueel opleidingsrecht voorzien.

Meer info

Subsidies

- Het FVB (Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid) komt in sommige gevallen financieel tussen.

Voor meer informatie, raadpleeg hun website : WWW.DEBOUW.BE.


- KMO-portefeuille

Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille, de opvolger van het BEA-systeem.


• De kmo-portefeuille werd op 1 december 2019 bijgestuurd. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% en een middelgrote onderneming 20% steun genieten voor investeringen in opleiding en advies.

• Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond voor een onderneming die gebruik wil maken van de kmo-portefeuille, 7.500 euro per jaar.


U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be (gebruik authorisatiecode DV.  O109 362 - !opgelet:1ste karakter is een letter en geen cijfer).

Let op!! 

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Tot 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus kan u de  subsidieaanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.

 

AANTAL LESUREN: 12

 

 

 

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Nadere informatie over deze cursus kan worden verkregen op het secretariaat van de

BELGISCHE BETONGROEPERING (BBG) bij Anastassia Kastelis

Terhulpsesteenweg, 6B – 1560 Hoeilaart.

 

tel. 0476/67.52.83

 

E-mail : a.kastelis@gbb-bbg.be - E-mail : info@gbb-bbg.be