Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Opleiding Mix Design

PROGRAMMA 2024

 

 

Cursus Mix Design

Deze cursus wordt georganiseerd door de Belgische BetonGroepering (BBG) in samenwerking met KU Leuven.

Deze cursus geniet de steun van de Federatie van Stortklaar Beton (FedBeton) en prefabproducten (FEBE).

 

Doel van de cursus

Het doel van deze gespecialiseerde cursus is het verschaffen van zowel theoretische als praktische kennis over het mengselontwerp van beton.

Volgende aspecten zullen in detail aan bod komen:

 

-       Beschrijving en eigenschappen van de grondstoffen (cement, granulaten, hulpstoffen, toevoegsels en water)

-       Bespreking van de algemene en specifieke gebruiksgeschiktheid van grondstoffen voor gebruik in beton en de invloed van de variabiliteit van de grondstoffen op het eindproduct beton

-       Bespreking van de opbouw van het inert en vast skelet op basis van een richtcurve en op basis van een pakkingsmodel.  Benadering van een richtcurve gebaseerd op de methode van de kleinste kwadraten.  Bespreking van het diagram van Powers en het pakkingsmodel van Dewar.

-       Berekening van een betonsamenstelling volgens NBN EN 206, NBN B 15-001 en andere referentiedocumenten inzake het mengselontwerp van beton.

-       Bespreking van verschillende modellen aangaande druksterkte, waterbehoefte, verwerkbaarheid en duurzaamheid. Bespreking van de begrippen wateradsorptie en waterabsorptie.

-       Beoordeling van het gehalte fijn, maximale korrelafmeting, gehalte chloriden en natriumequivalent. Toepasbaarheid van verschillende zanden.

-       Uitleg en gebruik van de software tool Mix Design. Talrijke uitgewerkte voorbeelden en oefeningen komen aan bod.

-       Mengselontwerp voor verschillende betontypes (licht beton, zwaar beton, hogesterktebeton, zelfverdichtend beton…)

 

De lessenreeks omvat een combinatie van lezingen, toepassingen en oefeningen. De cursus is georganiseerd in een computer-zaal maar de ingeschreven personen kunnen hun eigen laptop gebruiken en ook hun eigen recepten van betonsamenstelling testen.

 

Doelpubliek

Deze gespecialiseerde cursus richt zich tot iedereen die met beton bezig is en meer betontechnologische kennis en inzicht wil verkrijgen. De cursus is dus interessant voor personen die betrokken zijn bij:

 

  • de productie van cement, granulaten, hulpstoffen en toevoegsels,
  • het vervaardigen van beton (in de betoncentrale en de prefab betonindustrie)
  • het verwerken van beton op de werf,
  • de controle van beton en verwante grondstoffen,
  • het ontwerpen van betonconstructies,
  • opleidingen met betrekking tot beton (in scholen, opleidingsinstituten, fabrieken, enz.).

 

Vereiste voorkennis

Om vlot de gespecialiseerde cursus te kunnen volgen en de homogeniteit van de groep te garanderen, moet u beschikken over noties van fysica, scheikunde, wiskunde en statistiek van het niveau hoger secundair onderwijs.

Het is bovendien aangewezen dat de deelnemers een beton gerelateerde vorming hebben genoten of ervaring hebben opgedaan in de betonsector.

Het beschikken over de kwalificatie betontechnoloog of equivalent is niet vereist, maar wel aangewezen.

Cursusmateriaal


De slides, de verschillende uitgewerkte voorbeelden, de Excel rekentool Mix Design met handleiding en de geconsolideerde versie van de normen NBN EN 206 & NBN B15-001 vormen de basis van het cursusprogramma. Het handboek betontechnologie van de BBG (uitgave 2018) is een interessant basisdocument voor deze cursus en zal ook verdeeld worden.

 

 

 

Plaats

Gebroeders De Smetstraat 1

9000 Gent

KU Leuven kaart

Subsidies

 

- CONSTRUCTIV komt in sommige gevallen financieel tussen. Voor meer informatie, raadpleeg hun website : klik hier

 


Opleidingscheques


Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille, de opvolger van het BEA-systeem. De subsidie loopt nu op tot 30%!

 

Let op!! 

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Tot 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus kan u de  subsidieaanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.

U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be (gebruik authorisatiecode DV.  O109 362 - opgelet 1ste karakter is een letter en geen cijfer) - Thema = Technologieverkenning, Innovatie, Personeelsmanagement.