Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Opleiding Opfrissingscursus betontechnologie

 

 

 

Opfrissingscursus Betontechnologie

 

!! NIEUW : ARBEIDSDEAL & OPLEIDINGSVERPLICHTING !!

 

 

 

 

 

 

DOEL VAN DE CURSUS


Betontechnologen die hun kennis moeten actualiseren in functie van hun dagelijkse praktijkervaring en de evolutie van betonnormen in 2018 en 2022, kunnen hun kennis van betontechnologie opfrissen in slechts  3,5 dagen.

 

Het doel van de cursus is het verwerven van een grondige kennis inzake  duurzaamheid, specificatie en samenstelling van beton alsook een herhaling van alle belangrijke concepten van betontechnologie en een volledige case study.

 

Naast het verschaffen van kennis is het de bedoeling een algemeen inzicht te krijgen van alle aspecten (en hun interrelatie) die de betonkwaliteit beïnvloeden. De rode draad doorheen de cursus Opfrissing is gebaseerd op de nieuwe belangrijke betonnormen zoals NBN EN 206 en zijn nationale aanvulling de nieuwe norm NBN B 15-001 van 2022.

NBN B 15-001 is de nationale bijlage bij de niet-geharmoniseerde Europese betonnorm NBN EN 206. In vergelijking met de vorige uitgave bevat ze onder meer volgende nieuwe elementen :

 

- De introductie van voorkeurrichtwaarden voor de consistentie
- De algemene gebruiksgeschiktheid van de cementen volgens NBN EN 197-5 is opgenomen
- De specifieke gebruiksgeschiktheid van vliegas met bijstook is voortaan afgedekt door de
 conformiteit met EN 450-1
- Enkele correcties en beperkte wijzigingen aan de tabellen 3-ANB, 4-ANB en 5-ANB
- De integratie van de norm NBN B 15-105 voor de gebruiksgeschiktheid van inerte grondstoffen
- Aanpassing van de specificatie van de consistentie in Bijlage D
- Aanpassing van de omschrijving van hoge sulfaatbestandheid van bindmiddelen
- Bijwerking van de bijlage I (ASR) met o.a. de integratie van de nieuwigheden van de laatste
  versie van de NBN B 12-109
- Bijkomende uitwerking van de regels mbt de homogeniteit van vezels in vezelbeton (met o.a.
  een nieuwe bijlage S)

DOELPUBLIEK


Deze gespecialiseerde cursus richt zich tot iedereen die met beton bezig is en een meer “up-to-date” betontechnologische kennis en inzicht wil verkrijgen in de betonsector zoals producenten van stortklaar beton,  van geprefabriceerde producten, voorschrijvers, gebruikers, aannemers, studieburelen, certificatie instellingen, overheden, bouwheren etc…

VEREISTE VOORKENNIS


Om de homogeniteit van de groep te garanderen, herinneren wij er u aan dat u, om de verschillende lessen te kunnen volgen en de oefeningen te kunnen maken, moet beschikken over noties van fysica, scheikunde en wiskunde van het niveau hoger secundair onderwijs.

Daarom is het aangewezen dat de deelnemers een technische vorming hebben genoten of ervaring hebben opgedaan in de betonsector of  al geruime tijd  betontechnologen zijn.

CURSUSMATERIAAL


Het handboek betontechnologie (uitgave 2018) vormt de basis van het cursusprogramma. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan belangrijke nieuwe normen zoals NBN EN 206 en zijn nationale aanvulling de nieuwe norm NBN B 15-001.

 

De slides, de verschillende uitgewerkte voorbeelden en de geconsolideerde versie van de normen NBN EN 206 & NBN B15-001 (met addendum 2022) vormen mede de basis van het cursusprogramma.

GETUIGSCHRIFT


De deelnemers die de volledige opfrissingscursus hebben gevolgd bekomen na de cursus een deelnemingsattest.

 
De personen die willen deelnemen aan het examen BETONTECHNOLOGIE zonder de volledige cursus te hebben gevolgd moeten zich inschrijven via de website en minstens drie weken voor de examendatum 675€ storten. Het examen gesloten boek peilt naar de gevorderde kennis over betontechnologie. De deelnemers die slagen in het examen, krijgen het certificaat ‘Betontechnoloog’. Het Belgische certificaat 'Betontechnoloog' wordt erkend als gelijkwaardig aan het certificaat 'Betontechnoloog' afgegeven door de Nederlandse Betonvereniging.

 

 

ARBEIDSDEAL EN OPLEIDINGSVERPLICHTING !!

 

Let op!! 

Ondernemingen met gemiddeld 20 of meer werknemers moeten een individueel opleidingsrecht van meerdere dagen per jaar garanderen.
Het uitgangspunt is dat elke voltijdse werknemer voortaan beschikt over minstens vier (in 2023) of vijf (vanaf 2024) opleidingsdagen per jaar.
Voor deeltijders, en voor werknemers die geen volledig kalenderjaar in dienst zijn, geldt een pro rata. Schorsingen van de arbeidsprestaties hebben geen invloed op het opleidingsrecht. 

 

Heeft de firma gemiddeld minstens 10 maar minder dan 20 werknemers in dienst, dan gaat het slechts om één opleidingsdag per jaar.

 

Het aantal opleidingsdagen moet vastegelegd worden vóór 30 september.

Voor ondernemingen met gemiddeld minder dan 10 werknemers is er geen individueel opleidingsrecht voorzien.

Meer info

 

SUBSIDIES

- Het FVB (Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid) komt in sommige gevallen financieel tussen.

Voor meer informatie, raadpleeg hun website : WWW.DEBOUW.BE.


- KMO-portefeuille

Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille, de opvolger van het BEA-systeem. De subsidie loopt nu op tot 40%!

Opgelet: de subsidie van 40 % telt voor het factuurbedrag excl. BTW.
U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be (gebruik authorisatiecode DV.  O109 362 - !opgelet:1ste karakter is een letter en geen cijfer - Thema = Technologieverkenning, Innovatie, Personeelsmanagement.).

 

Let op!! 

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Tot 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus kan u de  subsidieaanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.