Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Opleiding Vezelbeton

CURSUS VEZELBETON met toepassing van de nieuwe fib "MODELCODE 2010"

 

© Isabelle Duffaure-Gallais/Le Moniteur - Le bâtiment EnerGé est équipé de claustras en béton fibré ultra haute performance (BFUHP)

DOEL VAN DE CURSUS

Ondanks veel theoretische kennis en praktische ervaring, hebben nog veel mensen vragen over de effectieve werking van de vezels. De klassieke benaderingen die geldig zijn voor gewapend beton zijn niet rechtstreeks toepasbaar voor  vezelbetontoepassingen. Daarom zijn er andere methodes en testprocedures nodig voor de beoordeling en het begrijpen van vezelbeton.

Het doel van de cursus Vezelbeton is het bijbrengen van een meer gespecialiseerde kennis betreffende vezelbeton, met aandacht voor de fundamentele wetenschappelijke basis (historiek, types vezels, eigenschappen, classificatie, normen en voorschriften, certificatie, berekeningen, buiging en dwarskracht, scheurwijdteberekeningtesten, scope) en voor praktische aspecten (aanmaken en verwerken, mengtechnieken, storttechnieken, praktische aspecten, toepassingen en case studies).

DOELPUBLIEK

Tot de doelsectoren behoren onder meer ingenieurs- en architectenbureaus, aannemers, studiebureaus, betoncentrales, producenten van basisgrondstoffen… Ook onderzoekers en onderwijzend personeel van hogescholen en universiteiten behoren tot het doelpubliek.

 

VEREISTE VOORKENNIS

Een basiskennis van de klassieke betontechnologie enerzijds en van het berekenen van gewapend beton anderzijds is gewenst.

CURSUSMATERIAAL

Het cursusmateriaal van de cursus Vezelbeton bestaat  uit de geïllustreerde presentaties van de sprekers en documentatie.

Mogelijkheid om de nieuwe uitgave van de "MODEL CODE 2010" te bestellen aan een voordelige prijs tijdens de cursus.

 

GETUIGSCHRIFT

De deelnemers die de volledige cursus hebben gevolgd kunnen, op het einde van de cursus, gewoon op aanvraag een deelnemingsattest bekomen op voorwaarde dat ze minstens 3 van de 4 lesdagen hebben bijgewoond (tenzij schriftelijk bewijs van geldige afwezigheid).

 

Subsidies

-CONSTRUCTIV komt in sommige gevallen financieel tussen.

Voor meer informatie, raadpleeg hun website : https://www.constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Opleiding/Opleidingen-en-tussenkomsten/Tussenkomsten-en-inplannen-van-opleidingen/Toepassing-sectorale-mandaatregeling-VOV.aspx.


-KMO-Portefeuille

Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille, de opvolger van het BEA-systeem.
De subsidie loopt nu op tot 50%!
U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be (gebruik authorisatiecode DV.  O109 362 - opgelet 1ste karakter is een letter en geen cijfer).).

Let op!! 

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Tot 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus kan u de  subsidieaanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.


Wist je dat... registratie kmo-portefeuille gaat sneller via mailadres in KBO

 

Aantal lesuren voor deze cursus  : 16

 

What do you want to do ?

New mail<button id="mailtooptieemailCopyClipboard">Copy</button><textarea id="mailtooptietextSelectAreaCopy"></textarea>


De vorige Nederlandstalige cursus ging door in 2013 te Leuven, gedurende 4 avonden in november en december. Klik hier voor het programma.

 

Een nieuwe versie van deze cursus ifv de nieuwe MODELCODE is in voorbereiding.

Cursus is gepland voor najaar 2025