Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Opleiding Zelfverdichtend beton

PROGRAMMA

INSCHRIJVING

 

 

 

 

CURSUS ZELFVERDICHTEND BETON (ZVB)

Doel van de cursus

Het doel van de cursus Zelfverdichtend beton is het bijbrengen van een meer gespecialiseerde kennis betreffende zelfverdichtend beton, met aandacht voor de fundamentele wetenschappelijke basis (rheologie, hydratatie, microstructuur, duurzaamheid …) en voor praktische aspecten (materialen, mengtechnieken, storttechnieken, gevalstudies, normen en voorschriften …).

Doelpubliek

De cursus Zelfverdichtend beton is gericht op deelnemers met een goede kennis van de klassieke betontechnologie. Vanuit deze kennis zal een meer gespecialiseerde kennis betreffende zelfverdichtend beton aangereikt worden. Tot de doelsectoren behoren onder meer ingenieurs- en architectenbureaus, aannemers, betoncentrales, producenten van basisgrondstoffen… Ook onderzoekers en onderwijzend personeel van hogescholen en universiteiten behoren tot het doelpubliek.

Vereiste voorkennis

Een goede voorkennis van de klassieke betontechnologie is vereist, bijvoorbeeld verworven tijdens een eerdere opleiding aan een hogeschool of universiteit, of door het volgen van de cursus Betontechnologie van de BBG

Cursusmateriaal

De cursus Zelfverdichtend Beton is gebaseerd op het Engelstalig boek “Self-Compacting Concrete”, geschreven door  G. De Schutter, P. Bartos, P. Domone, and J. Gibbs, en uitgegeven door Whittles Publishing in 2008. Dit boek wordt wetenschappelijk aanbevolen door RILEM.


Het cursusmateriaal bestaat  uit de geïllustreerde presentaties van de sprekers, de geconsolideerde versie 2018 van de Belgische specificatienormen voor beton ( NBN EN 206:2013 +A1 : 2016 & NBN  B 15-001 : 2018), de documentatie en de nieuwe hoofdstuk Zelfverdichtend beton van het nieuwe Handboek Betontechnologie BBG (uitgave 2018).

Getuigschrift

De deelnemers die de volledige cursus hebben gevolgd kunnen, op het einde van de cursus, gewoon op aanvraag een deelnemingsattest bekomen op voorwaarde dat ze minstens 3 van de 4 lesdagen hebben bijgewoond (tenzij schriftelijk bewijs van geldige afwezigheid).

Subsidies

-CONSTRUCTIV komt in sommige gevallen financieel tussen.

Voor meer informatie, raadpleeg hun website : https://www.constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Opleiding/Opleidingen-en-tussenkomsten/Tussenkomsten-en-inplannen-van-opleidingen/Toepassing-sectorale-mandaatregeling-VOV.aspx.


-KMO-Portefeuille

Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille, de opvolger van het BEA-systeem.


• De kmo-portefeuille werd op 1 december 2019 bijgestuurd. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% en een middelgrote onderneming 20% steun genieten voor investeringen in opleiding en advies.

• Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond voor een onderneming die gebruik wil maken van de kmo-portefeuille, 7.500 euro per jaar.


U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be (gebruik authorisatiecode DV.  O109 362 - opgelet 1ste karakter is een letter en geen cijfer).).

Let op!! 

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Tot 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus kan u de  subsidieaanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.


Wist je dat... registratie kmo-portefeuille gaat sneller via mailadres in KBO

 

Aantal lesuren voor deze cursus  : 16

 

Klik hier voor het programma van deze cursus.