Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

La Fédération Internationale du Béton

De leden van de fib- Belgium zijn:

  • Voorzitter: prof. dr. ir. R; Caspeele
  • Afgevaardigde: Johan Vyncke
  • Plaatsvervangers : JF Cap & Stef Maas

 

De BBG is het Belgisch lid van de "Fédération Internationale du Béton" en organiseert de vertegenwoordiging van België in de verschillende commissies en werkgroepen van de fib. De werken en de publicaties van fib zoals fib-news, het tijdschrift Structural Concrete en de technische bulletins worden alzo toegankelijk voor de Belgische professionelen uit de bouwwereld.

 

Alle informatie over fib (organisatie, publicaties, conferenties, werkgroepen, enz.) vindt men op: www.fib-international.org

 

 

 

fib videos on line

Ontdek hier de films gemaakt door fib in 2020 : https://www.fib-international.org/videos.html

 

 

Deze landen dragen elk jaar financieel bij tot de werking van fib. De Belgische bijdrage wordt gefinancierd door de volgende organisaties en bedrijven:

 

- Ergon

- Febe

- Febelcem

Ronveaux

- Seco

- WTCB

- Greisch

- Besix

- CRIC-OCCN

- UGent

- KU Leuven

- ULB

- VUB

fib journal Structural Concrete

Structural Concrete is het officiële tijdschrift van fib. Dit peer reviewed tijdschrift biedt een verscheidenheid aan publicaties op het gebied van beton, betonconstructies en constructieve veiligheid.

Het tijdschrift Structural Concrete komt vier maal per jaar (maart, juni, september, december) uit en is voor leden van fib vrij toegankelijk. Structural Concrete wordt gepubliceerd door Ernst & Sohn,onderdeel van de Wiley Group.

Een overzicht van de laatst verschenen journals is gegeven op de site van
fib. De inhoudsopgaves en abstracts zijn voor iedereenvrij toegankelijk en doorzoekbaar via de online library van Wiley.

De richtlijnen voor auteursenmanuscript-inzendingen zijn eveneens te vinden op de site van fib.