Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

La Fédération Internationale du Béton

De leden van de fib- Belgium zijn:

  • Voorzitter: prof. dr. ir. L. Taerwe
  • Afgevaardigde: Johan Vyncke
  • Plaatsvervangers : JF Cap & Stef Maas

 

De BBG is het Belgisch lid van de "Fédération Internationale du Béton" en organiseert de vertegenwoordiging van België in de verschillende commissies en werkgroepen van de fib. De werken en de publicaties van fib zoals fib-news, het tijdschrift Structural Concrete en de technische bulletins worden alzo toegankelijk voor de Belgische professionelen uit de bouwwereld.

 

Alle informatie over fib (organisatie, publicaties, conferenties, werkgroepen, enz.) vindt men op: www.fib-international.org

 

 

 

Deze landen dragen elk jaar financieel bij tot de werking van fib. De Belgische bijdrage wordt gefinancierd door de volgende organisaties en bedrijven:

 

- Ergon

- Febe

- Febelcem

Ronveaux

- Seco

- WTCB

- Greisch

- Besix

- CRIC-OCCN

- UGent

- KU Leuven

- ULB

- VUB