Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Samenwerking Internationaal

Internationale samenwerking

 

Betonvereniging

De Betonvereniging, in 1927 door overheid en bedrijfsleven gezamenlijk opgericht, is het platform voor personen en organisaties, die kennis over het materiaal beton met elkaar willen delen. Zij vormt, door de samenstelling van haar leden, een kennisinfrastructuur voor het opdoen van kennis, het gemeenschappelijk onderkennen van kennisvragen en het bevorderen van het ontwikkelen van nieuwe kennis over beton. Door haar activiteiten ondersteunt de Betonvereniging haar leden met kennis die zij bij hun dagelijkse beroepsuitoefening nodig hebben.

 

www.betonvereniging.nl

 

 

Adviesgroep Tijdschrift Cement

Deze groep doet voorstellen van mogelijke artikels over Belgische realisaties voor opname in het Nederlandse tijdschrift. Dit tijdschrift wordt eveneens in België verspreid. Sedert 2001 heeft de redactie van Cement haar werkwijze met betrekking tot het verwerven van Belgische artikels herzien. Er wordt een scheiding gemaakt tussen de categorieën wetenschap/onderzoek en praktijk. Voor de contacten met België werd een Praktijkraad en een Wetenschapsraad opgericht.

 

In 2003 werden talrijke Belgische artikels gepubliceerd. Minstens één per nummer.

 

ECSN (European Concrete Societes Network)

Dit netwerk groepeert gelijkaardige groeperingen van 12 Europese landen (A-B-CZ-D-DK-EI-N-NL-S-SF-UK) met als doel ervaringen en informatie uit te wisselen in het domein van promotie en gebruik van beton.

 

Om de twee jaar organiseert ECSN de "European Award for Excellence in Concrete".

 

www.ecsn.net

PONTS FORMATION EDITION,

 

la formation continue de l'Ecole des Ponts ParisTech organise des formations inter entreprises sur la formulation des bétons et sur les Eurocodes.

L'information est disponible sur le site : http://pfe.enpc.fr