Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Samenwerking Nationaal

Nationale samenwerking

Infobeton.be

Infobeton.be is een samenwerkingsakkoord tussen FEBE, FEBELCEM, FedBeton, FIPAH, de BBG, IMPORGRASA, Fediex, Zeegra.

 

www.infobeton.be

 

 

 

TI-KVIV/BBG

In 2001 hebben de Belgische Betongroepering (BBG) en het Technologisch Instituut (TI-KVIV) een "Samenwerkingsovereenkomst" ondertekend. Hierin engageren beide verenigingen zich om elkaar te informeren over hun initiatieven en die eventueel gezamenlijk uit te werken. In het kader van deze overeenkomst werden manifestaties regelmatig georganiseerd.


Betonic@ : Beton Informatiecentrum

Met het samenwerkingsproject Betonic@ slaan vier partijen de handen in elkaar om betontechnologie het digitale tijdperk in te loodsen. Via het Betonic@-project wordt een optimale doorstroming van informatie naar de betonsector beoogd. Samenwerking tussen kennispartners en inzet van digitale hulpmiddelen spelen daarbij een centrale rol.

De partners Fortea, infobeton.be, BBG en WTCB zullen ondermeer de basis leggen voor een gemeenschappelijke, digitale betonbibliotheek, en zullen digitale hulpmiddelen ontwikkelen ten behoeve van vorming op maat van specifieke doelgroepen.

De resultaten van Betonic@ zouden toegevoegde waarde moeten bieden op het vlak van informatieverspreiding, promotie, innovatie, vormingsinitiatieven, ondersteuning en stimulering van adviesacties.

EFRO Vlaanderen steunt dit project. De Vlaamse regering zorgt via het Hermesfonds voor cofinanciering.