Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Samenwerking Nationaal

Nationale samenwerking

ADEB-VBA

VBA is de vertegenwoordiger en de woordvoerder van de grote bouwbedrijven van België. VBA is lid van de Confederatie Bouw.

 

MISSIE: VBA wil de meest performante organisatie zijn voor de Belgische aannemers van grote bouwwerken en de drijvende kracht achter hun toekomst.

 

VISIE: Als leaders in de bouwsector, zetten we onze competenties in voor het bouwen van infrastructuur in het kader van de mobiliteit en het leven van morgen.

 

 

 

 

PROCERTUS

PROCERTUS heeft 25 jaar ervaring in certificering, inspectie en controle van uitrusting. De Belgische Staat meldde ons bedrijf aan bij de Europese Commissie (CE-markering), en de vzw BENOR gaf ons een mandaat voor vrijwillige certificering (BENOR-merk) in de sector van het beton en zijn bestanddelen.

https://www.procertus.be/nl/

 

 

WTCB

 

Het WTCB beoogt volgende doelstellingen voor zijn leden:


• bijdragen tot de kwaliteit van de bouwwerken via permanente wetenschappelijke en technische onderzoeksactiviteiten,


• aanleveren van informatie, ondersteuning en technisch advies aan bouwbedrijven.


• bijdragen tot de innovatie in de bouwsector en dit voornamelijk door contractonderzoek op verzoek van de sector zelf, de toeleveringsbedrijven of de overheid.

http://www.cstc.be/

 

 

CRIC-OCCN

CRIC-OCCN is het collectief onderzoekscentrum van de cementsector en van de sector van het stortklaar beton. De drie hoofdactiviteiten van het kenniscentrum zijn wetenschappelijk onderzoek, dienstverlenend onderzoek en normalisatie in de domeinen van cement, beton en hun bestanddelen. Deze activiteiten worden verder inhoudelijk uitgewerkt op deze website.

cric.be/nl/about-us/

CRR-OCW

OCW (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) is een multidisciplinair team van experts die elke dag klaar staan om wegenaannemers en andere professionals in de wegenbouw te helpen, in alle projectfasen. Ons doel? De wegenbouw versterken en duurzame innovatie stimuleren door onderzoek te organiseren en nieuwe kennis te delen.

Onze vier speerpunten

·         Innovatie: we initiëren of werken mee aan onderzoek en ontwikkeling om onze wegen groener, slimmer en veiliger te maken.

·         Bijstand aan wegenprofessionals: bij onze technologische adviseurs, technische ombudsman en documentalisten kan je terecht voor technische hulp of het juiste naslagwerk.

·         Opleiding: onder de naam Belgian Road Academy (BRAc) biedt OCW een brede waaier van opleidingen aan, zowel theoretische cursussen als praktische workshops. Alle aspecten van de wegenbouw komen aan bod.

·         Expertise: doorheen de jaren bouwden we een brede kennis over wegenbouw op. Die kennis delen we ook door middel van publicaties, lezingen op congressen, studiedagen en andere netwerkmomenten.

FABA FEGC

De Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA), een Koninklijke vereniging opgericht in 1881, groepeert 17 lokale verenigingen en verenigt ongeveer 5.000 ruwbouw- en algemene bouwaannemers.

De FABA is een organisatie binnen de Cluster “Ruwbouw en Algemene Bouwaanneming” van de Confederatie Bouw. Aldus beoogt de FABA alle federaties te kunnen verwelkomen, alsook de beroepsorganisaties en de bedrijven die actief zijn in de ruwbouw, in de afbraak en de ontmanteling, in de sanering en recyclage, in de beton- en funderingstechnieken, in de infrastructuurwerken, in de spoorwegwerken, in de industriële en residentiële bouw; algemene bouwaannemers, onderaannemers, maar eveneens ontwikkelaars-bouwheren en promotors van woningen.

 

 

FEBE

Wat doet FEBE ?

FEBE is de federatie van de Belgische prefab betonindustrie. Ze streeft ernaar gunstige voorwaarden te creëren voor de lidbedrijven en hun gemeenschappelijke doelstellingen op een kwaliteitsvolle en professionele manier te behartigen.

 

 

 

FEBELCEM

FEBELCEM, de Federatie van de Belgische Cementnijverheid, telt drie leden van internationale betekenis: CBR, CCB en Holcim, die samen in België een uitgebreid gamma cement commercialiseren. Samen produceren zij jaarlijks ca. 6.000.000 ton grijs cement. Het zakencijfer van de sector wordt op 500 miljoen euro geschat. FEBELCEM speelt een sleutelrol bij de promotie van cement en de voorlichting en vorming van de gebruikers.

 

 

 

FEDBETON

FEDBETON vertegenwoordigt de ondernemingen van de industrie van de productie, het vervoer en het pompen van stortklaar beton.

FEDBETON werd opgericht in 1962. Sinds dan is de organisatie een belangrijke partner geworden op het patronaal vlak. Zo is FEDBETON lid van de Federatie voor Algemene Bouwaannemers en de Confederatie Bouw. Ze is eveneens partner bij het platform Infobeton.be. Als politiek neutrale organisatie die actief is over gans België, streeft FEDBETON er enerzijds naar, de ondernemingen uit de sector van het SB te groeperen en anderzijds, de professionele solidariteit tussen de leden te onderhouden en te versterken.

 

 

FEDIEX

Fediex is een beroepsfederatie met een gewestelijke en federale roeping, die alle grote en kleine bedrijven verenigt die actief zijn in ontginning en veredeling van onbrandbaar gesteente.

De leden van Fediex zijn producenten van granulaten (kalksteen, rotsgesteente, alluviaal en zeebodemgesteente, zand), kalk, dolomiet en siergesteente.

Fediex is woordvoerder van de sector en vertegenwoordigt zijn leden bij overheden en bevoegde instanties, zowel in België als op internationaal niveau, om hun belangen te verdedigen en hun ideeën te promoten.

 

 

FEREB

FEREB is een beroepsvereniging die werd opgericht in 1992 als "belgische vereniging van specialisten in de herstelling, versteviging en de bescherming van betonconstructies".

FEREB is een beroepsvereniging die de belangrijkste bedrijven vertegenwoordigt, die actief zijn in de sector van de betonherstellingen

 

 

FIPAH

De FIPAH (Federatie voor invoerders en producenten van hulpstoffen ) werd opgericht in 1980 met als doel de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de "Industie van hulpstoffen voor beton en mortels " , alsook de promotie en verder ontwikkeling van het segment te bewerkstelligen . De laatste jaren volgt FIPAH ook nauwgezet de ontwikkeling welke zich voordoen op de markt van de curing compounds , de ontkistingsmiddelen en op deze van de andere toevoegsels voor beton .

 

 

NAV

Netwerk Architecten Vlaanderen is een netwerkorganisatie voor architecten met bijna 3.000 aangesloten kantoren. Zij vertegenwoordigen samen meer dan 5.500 leden. Daarmee is NAV de meest representatieve organisatie voor architecten in Vlaanderen, Brussel en België.

Meer info:

www.nav.be

SECO

Through certification, technical inspection services and advisory, we, SECO, contribute to improve safety, reduce risk and optimise solutions for our partners in their construction projects – buildings and infrastructure.

Infobeton.be

Infobeton.be is een samenwerkingsakkoord tussen FEBE, FEBELCEM, FedBeton, de BBG en   Fediex.

 

www.infobeton.be

 

 

 

TI-KVIV/BBG

In 2001 hebben de Belgische Betongroepering (BBG) en het Technologisch Instituut (TI-KVIV) een "Samenwerkingsovereenkomst" ondertekend. Hierin engageren beide verenigingen zich om elkaar te informeren over hun initiatieven en die eventueel gezamenlijk uit te werken. In het kader van deze overeenkomst werden manifestaties regelmatig georganiseerd.