Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Studiedagen 2021 Beton en klimaat

Inschrijving

 

 

 

 

 

Beton, klimaat, circulaire economie: uitdagingen, ontwikkelingen en impacts

9 juni 2021 

Deze studienamiddag wordt georganiseerd door de BBG in samenwerking met FEBELCEM, WTCB  en CSC.

 

 


Context

Klimaatverandering is een realiteit.

Onder druk van de jeugd en de publieke opinie wordt dit steeds vaker een centraal thema in de politieke programma's van de verschillende partijen. De wetgeving wordt steeds strenger en veeleisender en geleidelijk aan verandert ook het consumentengedrag. Tegelijkertijd wordt de transformatie van lineaire productiemodellen naar circulaire modellen (met name ten gunste van recycling) gestimuleerd.

Wereldwijd is het materiaal BETON verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen en het verbruik van aanzienlijke hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen.  Dit wordt meer en meer in vraag gesteld en onderworpen aan nieuwe bindende voorschriften. Volgens de ambities van het Akkoord van Parijs (2015) moet beton zich aanpassen aan een "klimaatneutrale" wereldeconomie en bouwsector. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om niet alleen de prestaties van beton verder te verbeteren, maar ook om de kwaliteiten ervan te promoten.

 

Daarom zal BBG een halve studiedag hieraan wijden. De sprekers zullen deze belangrijke problematiek en de reeds waargenomen evoluties in onze sector bespreken alsook de evaluatiemethoden en de vermindering van de milieu-effecten van beton meer toelichten. De duurzame certificering van beton komt eraan en een bewijs van de CO2-voetafdruk van beton zal worden geleverd.

Programma

14u00 Algemene voorstelling BBG Pascale Hardy, BBG
14u15 De ‘Cement & beton Roadmap 2050’ voor een circulaire en klimaatneutrale bouw tegen 2050 Hervé Camerlynck -  Directeur FEBELCEM
14u45 Environmental Product Declaration EPD Luc Plancke, Business Manager Sustainable Built Environment, VITO
15u15 Concrete Sustainability Council (CSC) zet duurzaam gecertificeerd beton op de kaart Bert De Schrijver - Lid van het Executive Committee van de Concrete Sustainability Council
15u45 Koffiepauze  
16u15 LCA toegepast op circulair beton Lisa Wastiels - Labohoofd Milieuprestaties WTCB
16u45 Circulaire betontoepassingen in de praktijk brengen Jeroen Vrijders Labohoofd Duurzame en circulaire oplossingen/ Bram Dooms : Adjunct labo betontechnologie WTCB
17u15 'Facts and figures’ over de klimaatvoordelen van betonwegen Luc Rens - Raadgevend Ingenieur Infrastructuur FEBELCEM
17u45  Vragen en antwoorden  

 

Adres:

  De Montil nv

  Moortelstraat 8

  B-1790 Affligem (Essene) 

                                         

 

Richtlijnen voor events naar aanleiding van Covid19:

 

Klik hier

 

 

 

Inschrijving omvat deelname aan de studiedag, link naar de voordrachten, koffiepauzes

 

Leden BBG: 150 € (+ 21% BTW)

Niet-leden BBG: 200 € (+ 21% BTW)