Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Studiedagen 2023 Correcte Uitvoering van betonconstructies : 26/10 Gent

Correcte Uitvoering van betonconstructies : 26/10/2023 Gent

inschrijving

 

 

Foto @ P. Hardy

Context

Naar aanleiding van de nieuwe uitgave van de Technische voorlichting 285 “Uitvoering van betonconstructies”, heeft de Belgische BetonGroepering beslist om een studienamiddag te organiseren in samenwerking met BUILDWISE.

 

De TV  heeft betrekking op de uitvoering van constructies met elementen uit ter plaatse gestort beton en geprefabriceerde elementen. Dit document geeft een overzicht van de knowhow met betrekking tot de algemene uitvoering en de speci­ficaties uit de Europese norm NBN EN 13670 en haar Belgische nationale aanvulling, de norm NBN B 15-400.

 

In deze TV worden bovendien bijkomende onderwerpen behandeld ten opzichte van bovenstaande normen. Zo komt onder andere ook de specificatie van (traditioneel en speciaal) beton,  de begrippen planning en rendement als  de verschillende te controleren aspecten aan bod. Voorspanning wordt in deze TV dan weer niet behan­deld. Verder is ook de structuur van dit document anders. De verschillende hoofdstukken van de TV volgen name­lijk de chronologische volgorde van de werken op een werf en komen dus niet overeen met de hoofdstukken van de normen ‘Uitvoering van betonconstructies’.

 

Gedurende deze namiddag zullen vooral de technische aspecten van deze TV besproken worden: bekisting, wapening, pompen, uitvoering, ontkisting, nabehandeling en bescherming van beton.

 

Na een algemene inleiding met een herhaling van de regels van de kunst, zullen al deze technische aspecten geïllustreerd worden aan de hand van getuigenissen op verschillende werven.

 

Deze studienamiddag geniet de steun van Faba en vzw BENOR.

 

 

 

 

Doelpubliek

Deze studienamiddag is vooral gericht tot aannemers maar ook alle bouwprofessionals en betrokkkenen : bouwheren, overheden, architecten, studiebureaus, voorschrijvers, gebruikers, kwaliteitsingenieurs…

Programma -  versie van 16/10

13:30 Onthaal met koffie A. Kastelis / P. Hardy BBG  
14:00 BBG Inleiding Pascale Hardy BBG PDF
14:15 TV 285 en regels van de kunst Niels Hulsbosch BUILDWISE PDF
15:00 Stortklaar beton : van de betoncentrale tot op de werf Bert De Schrijver FEDBETON PDF
15:30 Door schade en schande wordt men wijs Jozef Victoir - Expert J.VICTOIR PDF
16:00 Koffiepauze      
16:30 Praktijk en monitoringsystemen Wilfried Gijbels BAG-MACBEN PDF
17:00 REINFORCE project en voorstelling van enkele schadegevallen gerelateerd aan de uitvoering van betonconstructies Thomas Rondou BUILDWISE - ATA PDF
17:30 Vragen en antwoorden      

 

 

Prijs

Inschrijving omvat deelname aan de studienamiddag, link naar de slides die worden getoond,  specificatienormen voor beton NBN EN 206:2013+A1:2016 & NBN B 15-001:2018 (geconsolideerde versie van 2018) met een document die de wijzigingen 2022 aantoont en de koffie pauzes.

 

Prijs leden BBG , BUILDWISE en FABA : 190 euro  (excl. BTW)

Prijs niet-leden BBG: 250 euro (excl. BTW)

Adres

Huis van de Bouw

Tramstraat 59

9052 Zwijnaarde

Tel :  09/ 244 61 10

Organisatie en inlichtingen  

Belgische Betongroepering BBG


Tel.: 0475/637263
E-mail: p.hardy@gbb-bbg.be