Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Studiedagen 2023 Evolutie bestanddelen beton: 29/11 Haasrode

Evolutie bestanddelen beton : 29/11 Haasrode - Circulariteit en gebruik van alternatieve grondstoffen

Inschrijving

Context


In deze tijd van groeiend bewustzijn over de noodzaak om de hulpbronnen van onze planeet te sparen, is het hoog tijd dat we onze inspanningen opvoeren. Onder druk van de jeugd en de publieke opinie wordt dit steeds vaker een centraal thema in de politieke programma's van de verschillende partijen. De wetgeving wordt steeds strenger en veeleisender en geleidelijk aan verandert ook het consumentengedrag. Tegelijkertijd wordt de transformatie van lineaire productiemodellen naar circulaire modellen (met name ten gunste van recycling en hergebruik) gestimuleerd.

Wereldwijd is het materiaal BETON verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen en het verbruik van aanzienlijke hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen.  Dit wordt meer en meer in vraag gesteld en onderworpen aan nieuwe bindende voorschriften. Volgens de ambities van het Akkoord van Parijs (2015) moet beton zich aanpassen aan een "klimaatneutrale" wereldeconomie en bouwsector. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om niet alleen de prestaties van beton verder te verbeteren, maar ook om de kwaliteiten ervan te promoten.

De cementindustrie en de betonsector denken hier immers al jaren over na.

De Belgische Betongroepering heeft daarom besloten om een studiedag te organiseren om een blik te werven op een aantal onderzoeksinitiatieven, praktijkvoorbeelden en evoluties op het gebied van de verschillende bestanddelen van beton.

Of het nu gaat om bindmiddelen, zand of granulaten, er zijn buitengewone ontwikkelingen geweest op het gebied van beton. 

Na technische presentaties worden betonprojecten toegelicht aan de hand van foto's, illustraties en films. De studienamiddag wordt afgesloten met een overzicht van de normatieve en certificeringsaspecten van dit nieuwe en snel groeiende vakgebied.

 

Doelgroep

Deze studienamiddag is bestemd voor de betonsector: producenten van beton,  voorschrijvers, gebruikers, aannemers, studieburelen, certificatie instellingen, overheden en bouwheren, ...

 

Programma 

 

13:30 Onthaal met koffie A. Kastelis / P. Hardy  
14:00 BBG Inleiding Pascale Hardy-BBG PDF
14:15

NEOCEM – geschiktheid van nieuwe cementsoorten

Filip van Rickstal- CRIC-OCCN PDF
14:45
Bindmiddelen zonder cement – geopolymeren klaar voor de markt

Lukas Arnout, RessourceFull 
PDF
15:15
Gerecycleerde granulaten – het proces naar A+-kwaliteit

Dino Henderickx, VSOR 
PDF

15:45
Nieuwe slimme breektechnieken voor nog betere granulaten
 Hubert Rahier, VUB
 
16:15

Koffiepauze

   
16:45

Concrete voorbeelden van Groen beton

Pieter De Brabandere, GBV  PDF
17:05

Gebruik van alternatieve granulaten in wegenbeton- onderzoek & pilootprojecten in België

Elia Boonen – OCW  PDF
17:25

Enkele recente praktijkvoorbeelden :

Project Tondelier "Zerocem"

Elfver Vandenbraembussche- AC Materials 

 

PDF

 

17:35

Van collectief en individueel onderzoek naar normalisatie en certificatie

Niels Hulsbosch - Buildwise

Laurence De Meyst -  Be-Cert

PDF Niels

PDF Laurence

 

18:15

Vragen en antwoorden

   

Prijs


Inschrijving omvat deelname aan de studienamiddag, link naar de slides die worden getoond en de koffie pauzes.

 

Prijs leden BBG:  190 euro  (excl. BTW)

Prijs niet-leden BBG: 250 euro (excl. BTW)

 

Plaats


LEUVEN

Campus Syntra 

Geldenaaksebaan 327

3001 Haasrode

Parking C

gebouw C ( geel)

 

Organisatie en inlichtingen


Belgische Betongroepering BBG


Tel.: 0475/63.72.63


E-mail: p.hardy@gbb-bbg.be