Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Studiedagen 2024 Uitvoering van betonconstructies: 13/06/2024 Zaventem

 

Uitvoering van betonconstructies: 13/06/2024 Zaventem

Foto @ P. Hardy

 

Naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe Technische Informatienota TIN 285 "Uitvoering van betonconstructies", heeft de Belgische BetonGroepering beslist om een studienamiddag te organiseren in samenwerking met BUILDWISE.
De TIN heeft betrekking op de uitvoering van constructies met ter plaatse gestorte betonelementen en prefab elementen. Dit document geeft een overzicht van de knowhow met betrekking tot de algemene uitvoering en de specificaties van de Europese norm NBN EN 13670 en zijn Belgische nationale aanvulling, norm NBN B 15-400:2024.
Daarnaast behandelt dit technisch document aanvullende onderwerpen bij de bovengenoemde normen. Het behandelt onder andere ook de specificatie van beton (gewoon en speciaal), plannings- en prestatieconcepten en de verschillende aspecten die moeten worden gecontroleerd. Spanbeton wordt daarentegen niet behandeld in dit TIN. Bovendien volgen de verschillende hoofdstukken de chronologische volgorde van de werkzaamheden op een bouwplaats, in tegenstelling tot de hoofdstukken van de norm 'Uitvoering van betonconstructies'.
De sessie van deze middag richt zich op de technische aspecten van dit TIN: bekisting, wapening, pompen, uitvoering, ontkisten, uitharden en betonbescherming.
Na een algemene inleiding over de 'regels van het vak' worden al deze technische aspecten geïllustreerd aan de hand van getuigenissen van verschillende bouwplaatsen.

Deze namiddagworkshop ondersteund door Faba en BENOR vzw wordt georganiseerd in het Frans, vertaling naar het Nederlands is niet voorzien.