Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Opleiding Betontechnologie

PROGRAMMA 2022

 

 

 

 

Indien er omwille van gezondheidsontwikkelingen nieuwe maatregelen worden opgelegd moeten we misschien de vorm van de cursus aanpassen (online ipv ter plaatse). De BBG laat je niet in de steek en zal deze opleiding dan online organiseren vanaf 20/01/2022.

 

 

 

 

Cursus betontechnologie - 2022 - AALST

Photo: P.Hardy

 

 

Doel van de cursus

Het doel van de cursus is het verschaffen van grondige kennis over de bestanddelen, de samenstelling, het vervaardigen en het verwerken van beton. Ook de eigenschappen, het uiterlijk, de controle en de duurzaamheid van beton komen uitvoerig aan bod. De cursus bevat tevens een inleiding over wegenbeton, speciale betonsoorten en de bekisting. Samen met het verschaffen van kennis wordt er naar gestreefd algemeen inzicht te creëren in alle aspecten (en hun interrelatie) die de betonkwaliteit beïnvloeden. De rode draad doorheen de cursus is gebaseerd op de nieuwe belangrijke betonnormen zoals  NBN EN 206 en zijn nationale aanvulling de nieuwe norm NBN B 15-001 van 2018.

Doelpubliek

Deze bijzonder veeleisende cursus  richt zich tot iedereen die met beton bezig is en behoefte heeft aan betontechnologische kennis en inzicht. De cursus is dus interessant voor personen die betrokken zijn bij:

  • het maken van cement, granulaten, hulpstoffen en toevoegsels,
  • het maken van beton (in de betoncentrale en de prefab betonindustrie)
  • het verwerken op de werf,
  • de controle,
  • het ontwerpen van betonconstructies,
  • de opleiding met betrekking tot beton (in scholen, opleidingsinstituten, fabrieken, enz.).

Voor meer informatie zie bij Publicaties

Vereiste voorkennis

Om de homogeniteit van de groep te garanderen, herinneren wij er u aan dat u, om de verschillende cursussen te kunnen volgen en de oefeningen te kunnen maken, moet beschikken over noties van fysica, scheikunde en wiskunde van het niveau hoger secundair onderwijs.

Daarom is het aangewezen dat de deelnemers het examen basiskennis van beton hebben gevolgd, hetzij een technische vorming hebben genoten of ervaring hebben opgedaan in de betonsector.

Niveau: hoger onderwijs.


Cursusmateriaal

Het handboek betontechnologie vormt de basis van het cursusprogramma. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan belangrijke nieuwe normen zoals NBN EN 206 en zijn nationale aanvulling de nieuwe norm NBN B 15-001 van 2018. Ten opzichte van de vorige cursussen wordt er meer tijd besteed aan de verschillende herziene hoofdstukken en aan de nieuwe bijkomende hoofdstukken van de uitgave 2018.

 

Getuigschrift

De deelnemers die de volledige cursus hebben gevolgd  bekomen na de cursus een deelnemingsattest op voorwaarde dat ze minstens 9 van de 11 lesdagen hebben bijgewoond (tenzij schriftelijk bewijs van geldige afwezigheid). Ze kunnen gratis deelnemen aan het schriftelijke examen.

 

Het examen gesloten boek peilt naar de gevorderde kennis over betontechnologie. De deelnemers die slagen in het examen, krijgen het certificaat ‘Betontechnoloog’. Het Belgische certificaat 'Betontechnoloog' wordt erkend als gelijkwaardig aan het certificaat 'Betontechnoloog' afgegeven door de Nederlandse Betonvereniging.


De personen die willen deelnemen aan het examen zonder de volledige cursus te hebben gevolgd moeten zich inschrijven via de website en minstens drie weken voor de examendatum 450€ storten (prijs om te mogen deelnemen aan het examen zonder cursus te volgen).
Opgelet: bij inschrijving voor alleen het examen is geen kmo-portefeuille mogelijk.


Inschrijving

Inschrijven kan alleen online.

 

Bij een te klein aantal deelnemers heeft de Belgische BetonGroepering het recht de sessie te annuleren of naar een latere datum te verschuiven.


Subsidies

 

- CONSTRUCTIV komt in sommige gevallen financieel tussen.

Voor meer informatie, raadpleeg hun website


-KMO-Portefeuille


• De kmo-portefeuille werd op 1 december 2019 bijgestuurd. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% en een middelgrote onderneming 20% steun genieten voor investeringen in opleiding en advies.

• Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond voor een onderneming die gebruik wil maken van de kmo-portefeuille, 7.500 euro per jaar.

U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be (gebruik authorisatiecode DV.  O109 362 - opgelet 1ste karakter is een letter en geen cijfer).).

Let op!! 

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Tot 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus kan u de  subsidieaanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.

 


Wist je dat... registratie kmo-portefeuille gaat sneller via mailadres in KBO


Aantal lesuren voor deze cursus  : 69

 

 

Bijkomende inlichtingen

Nadere informatie over deze cursus kan worden verkregen op het secretariaat van de BELGISCHE BETONGROEPERING (B.B.G.) bij:

Pascale Hardy

Vorstlaan  68 - bt12

1170 Brussel

tel. 02/645.52.39