Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Opleiding Cursus voor laboranten

 

PROGRAMMA

Inschrijving

 

 

 

 

 

Proeven op beton

 

 

Op vraag van de betonsector heeft de Belgische BetonGroepering, in samenwerking met CRIC-OCCN en Probeton, een cursus opgezet over:

- alle proeven, die uitgevoerd worden in een betoncentrale en die vereist zijn in het kader van de BENOR certificatie voor beton;
- de belangrijkste controleproeven, vermeld in bepaalde toepassingsreglementen voor prefab betonproducten met BENOR-merk.
Deze cursus geniet de steun van BE-CERT.

Doel van de cursus

In deze cursus worden op een systematische manier alle aspecten met betrekking tot controleproeven op vers en verhard beton overlopen.
De deelnemers verwerven hierdoor uitgebreide kennis over de verschillende proeven, uitgevoerd in een betoncentrale of betonfabriek en vereist als onderdeel van de BENOR certificatie voor beton.
Zij zullen de verschillende proefmethoden op beton volledig beheersen. Zo zullen zij efficiënter inzetbaar zijn in het door het bedrijf gekozen kwaliteitssysteem (stortklaar beton of prefab beton).
In de cursus wordt ook aandacht besteed aan statistische aspecten, analyse en interpretatie van resultaten, nauwkeurigheid van metingen en veiligheidsaspecten.
De deelnemers zullen tevens de mogelijkheid hebben om hun ervaringen te delen en de proeven tot in het detail te leren kennen aan de hand van fiches en videos.

Doelgroep

Deze cursus is speciaal opgezet voor laboranten, voor allen die betrokken zijn bij de bemonstering, de proeven en de certificatie en zij die werken in controlelaboratoria en certificeringsinstellingen.
Deze cursus is tevens te beschouwen als een uitstekende inleiding voor de eveneens door BBG georganiseerde cursus "Certificatie en kwaliteitsbeheersing van stortklaar beton" en richt zich daarom ook naar kwaliteitsverantwoordelijken. .
De doelgroep bestaat zowel uit bedrijven die reeds beschikken over BENOR certificatie, als zij die overwegen om later tot certificatie over te gaan en bedrijven die geen BENOR certificaat willen maar bijvoorbeeld wel een CE markering.

Vereiste voorkennis

Basiskennis over beton is vereist. Voor de nieuwkomers in de sector organiseert de Belgische BetonGroepering de cursus “Basiskennis van beton”.
Voor zij die al beschikken over technische ervaring en basiskennis van beton, is geen andere voorkennis vereist.

Cursusmateriaal

Alle essentiële informatie van de verschillende proeven is samengebracht op geplastificeerde fiches. De respectievelijke normen fungeren hierbij als referentiedocument. De fiches bevatten telkens de volgende gegevens:
- De nieuwste versie van de van kracht zijnde norm
- Categorie (algemeen, granulaten, water, vers beton of verhard beton)
- Doel van de proef
- Verwijzingsnorm
- Uitrusting
- Uitvoeringsomstandigheden (monster, toepassingdomein, voorzorgen)
- Werkwijze
- Uitdrukking van de resultaten
- Voorbehoud of specificiteiten
De geplastificeerde fiches kunnen zowel in het lab als op de werf gebruikt worden.
Omdat normen constant evolueren, zijn de recente wijzigingen op een speciale manier aangegeven. Zo wordt de aandacht gevestigd op wat er recent is veranderd.
Sommige fiches handelen over aspecten van meer algemene aard die toch zeer belangrijk zijn, zoals de veiligheid, de uitdrukking van de resultaten en hun nauwkeurigheid, de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheid.
De deelnemers krijgen eveneens een kopie van de slides van de verschillende sprekers waarop ze eventueel aantekeningen kunnen maken. Bovendien worden de proeven geïllustreerd met foto's en film. De meeste proeven werden gefilmd dankzij de steun van het Betonica-project en de hulp van onze partners: de laboratoria van CRIC-OCCN en WTCB.

Deelnameattest

De deelnemers die de volledige cursus hebben gevolgd ontvangen op het einde een deelnemingsattest.


Dit attest dient om medewerkers te motiveren en hun te wijzen op het belang van de proeven die zij dagelijks doen. Tevens zal het hen aanzetten om de kwaliteit en de nauwkeurigheid bij de uitwisseling tijdens controles door een derde partij in het kader van de certificatie te verhogen.

Subsidies

- Het FVB (Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid) komt in sommige gevallen financieel tussen.

Voor meer informatie, raadpleeg hun website : WWW.DEBOUW.BE.


-KMO-Portefeuille

Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille, de opvolger van het BEA-systeem.


• De kmo-portefeuille werd op 1 december 2019 bijgestuurd. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% en een middelgrote onderneming 20% steun genieten voor investeringen in opleiding en advies.

• Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond voor een onderneming die gebruik wil maken van de kmo-portefeuille, 7.500 euro per jaar.

U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be (gebruik authorisatiecode DV.  O109 362 - opgelet 1ste karakter is een letter en geen cijfer).).

Let op!! 

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Tot 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus kan u de  subsidieaanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.


Wist je dat... registratie kmo-portefeuille gaat sneller via mailadres in KBO

 

Aantal lesuren voor deze cursus  : 16

 

 

 

Programma en inschrijving