Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Opleiding Cursus voor laboranten

Inschrijving

 

 

 

 

PROGRAMMA 2024

 

 

!! NIEUW : ARBEIDSDEAL & OPLEIDINGSVERPLICHTING !!

 

 

Proeven op beton

 

Aanvankelijk ontwikkelde de Belgische BetonGroepering deze cursus in 2011 in samenwerking met CRIC en Probeton. Dankzij de verschillende cursussen die sinds 2011 werden georganiseerd en de analyse van de evaluatieformulieren van de verschillende deelnemers, besliste de BBG om de bestaande fiches bij te werken, te verbeteren en nieuwe fiches te schrijven over andere proeven die in het laboratorium gebruikelijk zijn geworden na wijzigingen van de normen en in het bijzonder van de normen NBN EN 206 en NBN B15-001.
Voor deze gloednieuwe  2021-versie van de cursus kon  BBG samenwerken met het WTCB en BE-CERT.

 

Deze cursus omvat:

- alle proeven, die uitgevoerd worden in een betoncentrale en die vereist zijn in het kader
  van de BENOR certificatie voor beton;

- de belangrijkste controleproeven, vermeld in bepaalde toepassingsreglementen voor prefab
  betonproducten met BENOR-merk;

- proeven die kenmerkend zijn voor zelfverdichtend beton;

- specifieke proeven (bijv. staalvezelgehalte);

- algemeenheden (veiligheid, nauwkeurigheid van metingen, afronding van getallen,
  metrologie, ijking, kalibratie, enz.);

- spreadsheets met betrekking tot bepaalde proeven.

 

Doel van de cursus

In deze cursus worden op een systematische manier alle aspecten met betrekking tot controleproeven op vers en verhard beton overlopen.
De deelnemers verwerven hierdoor een uitgebreide kennis over de verschillende proeven die worden uitgevoerd in een betoncentrale of betonfabriek en die vereist zijn als onderdeel van de BENOR certificatie voor beton.
Zij zullen de verschillende proefmethoden op beton volledig beheersen waardoor ze efficiënter inzetbaar zijn in het door het bedrijf gekozen kwaliteitssysteem (stortklaar beton of prefab beton).

Methodologie

Een deel de cursus wordt besteed aan statistische aspecten, analyse en interpretatie van resultaten, nauwkeurigheid van metingen en veiligheidsaspecten. De deelnemers zullen de mogelijkheid hebben om hun ervaringen te delen en de proeven tot in het detail te leren kennen.

Deze cursus is speciaal opgezet voor laboranten, voor allen die betrokken zijn bij de bemonstering, de proeven en de certificatie en zij die werken in controlelaboratoria en certificeringsinstellingen.

Kwaliteitsmanagers kunnen zich ook inschrijven voor deze cursus, die een uitstekende introductie is tot de cursus "Certificatie" die ook door BBG wordt georganiseerd.

 

 

Doelgroep


De doelgroep bestaat zowel uit bedrijven die reeds beschikken over BENOR certificatie, als zij die overwegen om later tot certificatie over te gaan en bedrijven die geen BENOR certificaat willen maar bijvoorbeeld wel een CE markering.

Basiskennis over beton is vereist. Voor de nieuwkomers in de sector organiseert de Belgische BetonGroepering de cursus “Basiskennis van beton”.
Voor diegenen die al beschikken over technische ervaring en basiskennis van beton, is geen andere voorkennis vereist.

 

 

Cursusmateriaal


Alle proeven zijn gesynthetiseerd in de vorm van dubbelzijdige geplastificeerde fiches die de referentienorm samenvatten en het volgende vermelden:
- De nieuwste versie van de van kracht zijnde norm
- Categorie (algemeen, granulaten, water, vers beton of verhard beton)
- Doel van de proef
- Verwijzingsnorm
- Uitrusting
- Uitvoeringsomstandigheden (monster, toepassingdomein, voorzorgen)
- Werkwijze
- Uitdrukking van de resultaten
- Beperkingen of bijzonderheden


De geplastificeerde fiches kunnen zowel in het lab als op de werf gebruikt worden.
Tijdens de cursus worden een 45-tal fiches stap voor stap geanalyseerd.
De nieuwe complete set fiches is ook los bestelbaar via de website van BBG: rubriek “Publicaties”.
Omdat normen constant evolueren, zijn de recente wijzigingen op een speciale manier aangegeven. Zo wordt de aandacht gevestigd op wat er recent is veranderd.


Sommige fiches handelen over aspecten van meer algemene aard die toch zeer belangrijk zijn, zoals de veiligheid, de uitdrukking van de resultaten en hun nauwkeurigheid, de herhaalbaarheid, de reproduceerbaarheid, certificatie, kalibratie, ijking en metrologie.


De deelnemers krijgen eveneens een kopie van de slides van de verschillende sprekers waarop ze eventueel aantekeningen kunnen maken. Bovendien worden sommige proeven geïllustreerd met foto's en films. De meeste proeven werden gefilmd dankzij de steun van het Betonica-project en de hulp van onze partners: de laboratoria van OCCN en WTCB. De videos ivm SCC werden gefilmd in het Labo Magnel van de Universteit Gent.

 

 

Deelnemingsattest


De deelnemers die de volledige cursus hebben gevolgd ontvangen op het einde een deelnemingsattest.


Dit attest dient om medewerkers te motiveren en hun te wijzen op het belang van de proeven die zij dagelijks doen. Tevens zal het hen aanzetten om de kwaliteit en de nauwkeurigheid bij de uitwisseling tijdens controles door een derde partij in het kader van de certificatie te verhogen.

Dit attest kan eventueel bij de "kwaliteitsmanual" gevoegd worden om de vorming van de medewerker te bewijzen.

 

 

 

 

ARBEIDSDEAL EN OPLEIDINGSVERPLICHTING !!

 

Let op!! 

Ondernemingen met gemiddeld 20 of meer werknemers moeten een individueel opleidingsrecht van meerdere dagen per jaar garanderen.
Het uitgangspunt is dat elke voltijdse werknemer voortaan beschikt over minstens vier (in 2023) of vijf (vanaf 2024) opleidingsdagen per jaar.
Voor deeltijders, en voor werknemers die geen volledig kalenderjaar in dienst zijn, geldt een pro rata. Schorsingen van de arbeidsprestaties hebben geen invloed op het opleidingsrecht. 

 

Heeft de firma gemiddeld minstens 10 maar minder dan 20 werknemers in dienst, dan gaat het slechts om één opleidingsdag per jaar.

 

Het aantal opleidingsdagen moet vastegelegd worden vóór 30 september.

Voor ondernemingen met gemiddeld minder dan 10 werknemers is er geen individueel opleidingsrecht voorzien.

Meer info

Subsidies


-CONSTRUCTIV komt in sommige gevallen financieel tussen.

Voor meer informatie, raadpleeg hun website :klik hier


-KMO-Portefeuille

Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille, de opvolger van het BEA-systeem.


• De kmo-portefeuille werd op 1 december 2019 bijgestuurd. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% en een middelgrote onderneming 20% steun genieten voor investeringen in opleiding en advies.

• Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond voor een onderneming die gebruik wil maken van de kmo-portefeuille, 7.500 euro per jaar.

U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be (gebruik authorisatiecode DV.  O109 362 - opgelet 1ste karakter is een letter en geen cijfer). - Thema = Technologieverkenning, Innovatie, Personeelsmanagement.).

Let op!! 

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Tot 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus kan u de  subsidieaanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.


Wist je dat... registratie kmo-portefeuille gaat sneller via mailadres in KBO.

 

Aantal lesuren voor deze cursus  : 20

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 30.

De inschrijvingsdatum en  betaling van faktuur tellen als criterium. Zonder betaling zal uw inschrijving automatisch verwijderd worden.
Bij een te klein aantal deelnemers behoudt de Belgische BetonGroepering het recht om deze cursus te annuleren of naar een latere datum te verplaatsen.