Groupement Belge du Béton

Valoriser et diffuser notre savoir

En savoir plus

Home Studiedagen 2022 05/12 : Nieuwe betonnorm - Leuven

Herziening NBN B15-001en nieuwe norm NBN B 15-105 - Leuven

 

DEZE STUDIENAMIDDAG WORDT GEORGANISEERD in Haasrode - Leuven 5/12
en Aalst 16/11/2022

(De studiedag wordt ook in het Frans georganiseerd op 28/11/2022 te Luik en 14/12 te Limelette)

 

 

Introductie

 

Het Belgische normalisatiecomité E104, spiegelcomité van CEN/TC 104  heeft het afgelopen jaar twee projecten afgewerkt: een herziening van de NBN B 15-001 en een nieuwe norm NBN B 15-105. Op deze informatiesessie worden de beide normen in detail voorgesteld.

NBN B 15-001 is de nationale bijlage bij de niet-geharmoniseerde Europese betonnorm NBN EN 206. In vergelijking met de vorige uitgave bevat ze onder meer volgende nieuwe elementen:

 

- De introductie van voorkeurrichtwaarden voor de consistentie
- De algemene gebruiksgeschiktheid van de cementen volgens NBN EN 197-5 is opgenomen
- De specifieke gebruiksgeschiktheid van vliegas met bijstook is voortaan afgedekt door de conformiteit met EN 450-1
- Enkele correcties en beperkte wijzigingen aan de tabellen 3-ANB, 4-ANB en 5-ANB
- De integratie van de norm NBN B 15-105 voor de gebruiksgeschiktheid van inerte grondstoffen
- Aanpassing van de specificatie van de consistentie in Bijlage D
- Aanpassing van de omschrijving van hoge sulfaatbestandheid van bindmiddelen
- Bijwerking van de bijlage I (ASR) met o.a. de integratie van de nieuwigheden van de laatste versie van de NBN B 12-109
- Bijkomende uitwerking van de regels mbt de homogeniteit van vezels in vezelbeton (met o.a. een nieuwe bijlage S)

 

In de sessie komen deze nieuwe elementen uiteraard uitgebreid aan bod. Maar de norm wordt ruimer besproken dan deze nieuwigheden: de volledige inhoud wordt door de experten besproken.

 

NBN B 15-105 is de nieuwe norm waarin, naar analogie met de norm NBN B 15-100 voor nieuwe bindmiddelen en toevoegstoffen, de gebruiksgeschiktheid van inerte grondstoffen bestemd voor beton wordt geëvalueerd. Gedurende ruim twee jaar schreef een aparte werkgroep aan deze norm. Met het toenemend gebruik van alternatieve granulaten, zoals gerecycleerde betongranulaten, achtten de experten het nodig een normerend kader voor dit domein uit te werken. De norm geeft aan hoe kan worden nagegaan of een alternatief granulaat geschikt is voor een specifieke betontoepassing. Ook de proefmethoden komen hierbij aan bod.

 

Beide normen breiden aanzienlijk de mogelijkheden uit voor certificatie van innovatieve samenstellingen en samenstellingen met alternatieve grondstoffen. De norm NBN B 15-001 biedt het kader om innovaties mogelijk te maken, en wordt daarbij ondersteund door de normen NBN B 15-100 en NBN B 15-105, die de methodologie vastleggen om de geschiktheid van de innovatieve oplossing voor de toepassing aan te tonen. Deze samenstellingen kunnen vervolgens geproduceerd en geleverd worden onder het BENOR-merk. Het te volgen stappenplan, de randvoorwaarden en aandachtspunten worden tijdens deze sessie toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden, uit de sector van het stortklaar beton en de prefabsector.

 

 

Doelgroep

Deze studienamiddag is bestemd voor de betonsector: producenten van stortklaar beton ,  voorschrijvers, gebruikers, aannemers, studieburelen, certificatie instellingen, overheden en bouwheren, ...

Programma

 

14:00 Onthaal A. Kastelis / P. Hardy
14:30

BBG Inleiding

Algemene introductie

Pascale Hardy - BBG

Filip Van Rickstal- CRIC OCCN

15:00 Voorkeurrichtwaarden voor de consistentie: een game changer ? Bert De Schrijver - FEDBETON
15:20

Gebruik van cementen en toevoegsels.

Wijzigingen aan de tabellen 2-ANB t/m 5-ANB

Steven Schaerlaekens  - FEBELCEM
15:40 Integratie van de norm NBN B 15-105 voor de gebruiksgeschiktheid van inerte grondstoffen Caroline Ladang - BE-CERT
16:00 Koffiepauze  
16:30 Aanpassing van de omschrijving van hoge sulfaatbestandheid van bindmiddelen Niels Hulsbosch - Buildwise
16:45

Bijwerking van de Bijlage I (preventie ASR) naar aanleiding van de herziening van NBN B 12-109 (LA-cementen).

Steven Schaerlaekens  - FEBELCEM
17:00 Bijkomende uitwerking van de regels mbt de homogeniteit van vezels in vezelbeton (met o.a. een nieuwe bijlage S) Frederic De Meyer - SECO
17:15 Nieuwe veranderingen in TRA 550

Pascale De Kesel -

BE-CERT

17:35 Vragen en antwoorden  

 

De lezingen worden gegeven in het Nederlands (geen vertaling voorzien)

Prijs

Inschrijving omvat deelname aan de studienamiddag, copies van de slides die worden getoond, specificatienormen voor beton NBN EN 206:2013+A1:2016 & NBN B 15-001:2018 (geconsolideerde versie van 2018) met een document die de wijzigingen 2022 aantoont en de koffie pauzes.

Prijs leden BBG: 165 euro  (excl. BTW)

Prijs niet-leden BBG: 250 euro (excl. BTW)

Plaats

LEUVEN

Campus Syntra 

Geldenaaksebaan 327

3001 Haasrode

Parking C

gebouw C ( geel)

 

 

 

Organisatie en inlichtingen

Belgische Betongroepering BBG


Tel.: 02/645 52 39
E-mail: p.hardy@gbb-bbg.be